עמוד:134

טבלה 1 מציגה נתונים בסיסיים על הכפרים ועל ההגירה , העולים מן המקורות הסטטיסטיים הרשמיים ומתוצאות הסקר . . 1 בתוך הגבולות המנהליים , על פי המפקד משנת . 1986 המקור : , CAPMAS תוצאות מקדימות של מפקד האוכלוסין לשנת , 1986 קהיר 1988 ( בערבית ) . . 2 אחוז ראשי המשפחות שרמת ההשכלה שלהם פחות מבית ספר יסודי . . 3 אחוז ראשי המשפחות הפעילים מבחינה כלכלית בעיסוקים חקלאיים ( לא כולל גימלאים , תלמידים , חיילים , מובטלים , עקרות בית - שאי אפשר לסווג אותם לכאלה שעוסקים בעיסוקים חקלאיים לעומת לא חקלאיים ) . . 4 הכפרים דורגו על פי מדד כפרי - עירוני על פי חמישה משתנים : א . גודל האוכלוסייה . ב . שיעור ראשי המשפחה האנאלפבתיים . ג . שיעור ראשי המשפחות העוסקים בחקלאות . ד . אחוז שיעור הבתים מלבנים שרופות לעומת בתים מלבני טיט בכפר . ה . הימצאות מתקני תשתית ומוסדות בכפר ( גן / בית ספר יסודי , תיכון , מרפאה , אגודה לפיתוח הקהילה , מועצת כפר , בנק , תחנת משטרה , דואר , חשמל , מים זורמים ) . דירוגו של כל כפר בסולם בין 1 ( הכפרי ביותר ) ל - 6 ( העירוני ביותר ) , נקבע לפי שקלול הערכים הממוצע של חמשת המשתנים . . 5 המהגרים סווגו על פי אפיונים אלה : פלאחים מהגרים : אלה שהיו חקלאים עצמאיים או פועלים חקלאיים שכירים במשקים של אחרים לפני שהיגרו , והם בעלי השכלה יסודית או חסרי השכלה . מהגרים לא חקלאיים : אלה שעסקו בעבודה מיומנת או בלתי מיומנת שלא בתחום החקלאות לפני שהיגרו , והם בעלי השכלה יסודית או חסרי השכלה . מהגרים משכילים : בעלי השכלה תיכונית ויותר . לפני שעזבו היו רוב חברי קבוצה זו תלמידים או מובטלים , או שהיו מועסקים בעבודות מקצועיות ומקצועיות למחצה . - N * מספר הפריטים במדגם . טבלה : 1 נתונים בסיסיים על הכפרים ועל ההגירה תעלת השקיה המעבירה מים מהנילוס לאזור כפרי ומשמשת גם לכביסה ולשטיפת כלים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר