עמוד:121

האוכלוסייה של כל אזור מתגוררת בעיר מרכזית אחת . למשל , בבירה ריאד גרים % 80 מכלל התושבים של אזור שיש בו 2 , 400 יישובים ( . ( Abdel Rahman et al . 1995 ; Abdullah , 1982 ריאד גם גדולה פי 18 מן העיר השנייה בגודלה באזור ( . ( Abdel Rahman , 1995 מדינות אחרות במפרץ , כמו כווית , קטר ובחרין , הן דוגמאות לצורה קיצונית של עיר ראשה כי בכל אחת מהן הבירה היא העיר היחידה ובה מרוכזת רוב אוכלוסיית המדינה , וזאת חרף מאמצי השלטון לבצע מדיניות של פיזור אוכלוסייה (; Roberts , 1979 ; Pereira , 1997 . ( Buchanan and Partners , 1983 אין מחקרים מקיפים לגבי העיור במדינות המפרץ , אך ייתכן שהסיבות לכך שנוצרו בהן ערי ראשה נעוצות במאפיינים המשותפים למדינות הללו : מעורבות רבה של הממשלה בתחום הרווחה ; כלכלה המבוססת על הכנסות מנפט ומערכת שלטון מרכזית . פריסת הערים בברית האמירויות הערביות על פי תיאוריית מדרג הגודל ( תרשים 1 ) שונה מזו שבמדינות אחרות במפרץ - ולכך סיבות אחדות . ראשית , לכל אחת מן האמירויות הכלולות בפדרציה של ברית האמירויות - עיר בירה משלה . חרף תלותן בנפט אימצו הממשלות של האמירויות תוכניות מקיפות לטווח ארוך המעודדות חקלאות וייצוא שאינו תלוי בהפקת נפט . מבחינה חברתית - מרחבית פיתוח החקלאות סייע ליישב את אוכלוסיית הנוודים המקומית , ברובה שבטים בדווים , ביישובי קבע . מדוע שלטון ריכוזי , הנוקט מדיניות רווחה המבוססת על הכנסות שמקורן בנפט , עשוי לתרום להיווצרות ערי ראשה במדינות המפרץ ? התבוננו בתרשים : תארו את המדרג העירוני בברית האמירויות והוכיחו שבברית האמירויות אין עיר ראשה תרשים : 1 הביטוי של תיאוריית מדרג הגודל בברית האמירויות הערביות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר