עמוד:131

מוקדי דיון מאפיינים שונים של העיר אל - עין והשפעתם על קצב גידולה והתפשטותה . בעיות וקשיים בתכנון העירוני של אל - עין . צעדים של מדיניות מרחבית למניעת הפיכתה של אל - עין לעיר ראשה ולעידוד מערך יישובי מדורג . פיתוח אזור מדברי בברית האמירויות ופיתוח האזור המדברי בישראל - קווי דמיון ושוני . Chung , L . W . ( 1994 ) " The Economics of land - use zoning " . Town Planning Review 65 ( 1 ) , 77 - 98 . Costello , F . V . ( 1977 ) Urbanization in the Middle East . Cambridge University Press , Cambridge . Currie , L . ( 1976 ) Timing the Megalopolis . Pregamon Press , Oxford . Choguill , C . L . ( 1994 ) " Crisis , chaos , crunch planning for urban growth in the developing world " . Urban Studies 31 ( 6 ) , 935 - 945 . Cinneide , M . S . O . and Keane , M . J . ( 1990 ) " Applying strategic planning to local economic "development . Town Planning Review 61 ( 4 ) , 475 - 485 . Devas , N . and Rakodi , C . ( 1993 ) " The urban challenge " . In : Managing Fast Growing Cities , eds . N . Devas and C . Rakodi , pp . 1 - 40 . Longman , London . Enoh , C . O . E . ( 1990 ) " Applying the objective possibility model to the development of rural areas in Third World countries " . Third World Planning Review 12 ( 2 ) , 167 - 182 . Ferguson , B . W . ( 1992 ) " Inducing local growth " . Third World Planning Review 14 ( 3 ) , 245 - 265 . Gaile , G . L . ( 1992 ) " Improving rural - urban linkages through small town market based development " . Third World planning Review 14 ( 2 ) , 131 - 148 . , ( Guerin . P . F . ( 1995 ) " Rank - size distribution and the process of urban growth " . Urban Studies 32 ( 3 pp 551 - 562 . Hagget , P . ( 1975 ) Geography ; a Modern Synthesis . Harpe & Row , New York . Harthson , T . A . ( 1992 ) Interpreting the City . Wiley , New York . Middle East Monitor ( 1994 ) . Ministry of Planning ( 1995 ) National Population Census , Abu Dhabi . Northam , R . M . ( 1975 ) Urban Geography . Wiley , New York . Powe , N . and Whitby , M . ( 1994 ) Economies of settlement size in rural settlement planning . Town Planning Review 65 ( 4 ) , 415 - 434 . Pereira , W . and Associates ( 1997 ) Umm Said Long Term Structure Plan . Qatar Planning Studies Richardson , H . ( 1972 ) " Optimity in city size , systems of cities and urban policy " . Ekistics 34 ( 205 ) , 393 . Roberts , M . P . H . ( 1979 ) An Urban Profile of the Middle East . Croom Helm , London . Schwab , W . A . ( 1992 ) The Sociology of Cities . Prentice - Hall , Englewood Cliffs , NJ . Town Planning Department of Al Ain ( 1995 ) The Master Plan for The Region of Al Ain , Vol . 1 . Town Planning Department of Al Ain ( 1986 ) Transport and Traffic System Report . Al Ain TPD . World Bank ( 1982 ) Accelerated Development in Sub - Saharan Africa . World Bank , Washington , DC . כדאי לגלוש ברשת http : // www . uaeinteract . fusio . net / maps / et – emir / et – alai / em – intali . asp מפת העיר אל - עין - לסיור וירטואלי בעיר : אתרים ומבנים . שפה : אנגלית . בעלים : משרד ההסברה , ברית האמירויות . / http : // www . alain . gov . ae מידע מגוון על העיר אל - עין : היסטוריה ואתרי תיירות . באתר אוסף תמונות מרשים . שפה : אנגלית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר