עמוד:130

סיכום ומסקנות בניגוד לדגם מדרג הראשות השולט במדינות המפרץ - בברית האמירויות הערביות שולט מערך יישובי מפוזר יותר , שהוא תולדה של המערכת הפוליטית הפדרלית ומדיניות הפיתוח האזורי . אזור אל - עין הוא דוגמה לאזור , שבעקבות מדיניות התכנון המרחבי , העיר המרכזית שבו הפכה מקובץ של כפרים מפוזרים - לעיר בגודל בינוני . לתהליך זה נלווים עוד היבטים : יישובה של האוכלוסייה הבדווית ביישובי קבע , אספקת שירותים בסיסיים לאוכלוסייה ומתן תמיכה לחקלאות . אם מדיניות הפיתוח של העיר אל - עין תמשיך לעודד את גידול העיר בקצב הגידול הנוכחי , הדבר יסכן את האיזון בתפרוסת היישובית שהושגה באזור : איזון בין העיר המרכזית ליישובים הכפריים סביבה . הידרדרות מצב החקלאות בכפרים מצד אחד , ומגוון של אפשרויות תעסוקה בעיר אל - עין , מן הצד האחר , ייצרו גורמי משיכה ( לעיר אל - עין ) וגורמי דחיפה ( מהכפרים ) והם יובילו להיווצרות עיר ראשה . על מנת לשמר את האיזון באזור , יש צורך במדיניות מרחבית מתאימה . אל - עין הגיעה לגודל בינוני שמאפשר לה לעמוד בפני עצמה ולהתחרות עם ערים אחרות במדינה , ולכן יש להפנות משאבים למרחב הכפרי . פיתוחם של מוקדי צמיחה עירוניים חדשים כמו אל -עין הוא החלק השני של המדיניות הנדרשת . הדבר יחזק את המערך היישובי באזור וכך ירחיק את סכנת היווצרותה של עיר ראשה . הערות . 1 פיתוח בר קיימא מוגדר כ " , " Interaction between self reliance , ecological stability and basic needs ( . ( Barrow , 1995 הגדרה זו תעזור לנו מאוחר יותר בבואנו לתכנן המלצות למדיניות של תכנון מרחבי לאזור אל - עין . . 2 אל - עין זכתה בפרס השני בתחרות " " Nations in Bloom לערים קטנות שבהן פחות מחצי מיליון תושבים , בתחרות בינלאומית שנערכה במדריד ב - . 1997 התחרות אורגנה על ידי הפדרציה הבינלאומית למנהל פארקים ואזורי שעשועים ( . ( IFPRA . 3 מערכת זו מבוססת על תת חלוקה של האדמות בין השבטים השונים בהתאם לנגישות למים ולמרעה . מבנים גיאוגרפיים טבעיים , כמו עמקים והרים שימשו לחלוקה זו . לכל שבט היה גם מבנה מנהלי , כשבראשו עמד השיח ' . . 4 מחלקת התכנון העירוני ( , ( 1986 דו " ח מערכת התנועה , עמ ' . 256 . 5 מספר המכוניות הגבוה יכול להיות קשור להכנסות גבוהות , כי התל " ג לנפש הוא 17 , 468 דולר , הגבוה ביותר במזרח התיכון . נתוני הבנק העולמי ( , ( 1995 נושאים לפיתוח , וושינגטון . . 6 על פי המלצות תוכנית האב , מאזן המים בשנת 1985 היה בגירעון של 422 . 1 מיליון מטרים מעוקבים בשנה . מסמך תוכנית האב , כרך , 1 עמ ' . 77 . 7 על פי מסמך תוכנית האב , כרך , 1 עמ ' . 77 קוב אחד של מים עולה כ - 3 דולר . . 8 פעילויות שתלויות פחות במים , כמו גידול גמלים , גידול תמרים ומטעי עצי דקל יוכלו לשרוד ולהיות בסיס לחקלאות - תעשייתית חדשה באזור . מקורות Abdel Rahman , et al . ( 1995 ) " A national spatial strategy for Saudi Arabia " . In : Urban Development in Saudi Arabia , eds S . A . Hathloul and Edadan , pp 331 - 356 , p 337 . Sahan , Riyadh . -Al Ibrahim , A . A . ( 1982 ) Regional and urban development in Saudi Arabia . Unpublished Ph . D . thesis University of Colorado , pp 228 - 287 . Alperovich , G . ( 1993 ) " An explanatory model of city - size distribution : evidence from cross - country "data . Urban Studies 30 ( 9 ) , pp 1591 - 1601 . Barrow , C . J . ( 1995 ) " Sustainable development " . Town Planning Review 17 ( 4 ) , 369 - 386 . Buchanan , C . and Partners ( 1983 ) Master Plan for Kuwait , Vol . 1 , 2 Review , Municipality of Kuwait . Chaline , C . ( 1990 ) Les villes du Monde Arabe . Masson , Paris .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר