עמוד:116

על העיר וסביבותיה עובר גל בנייה , ואת הפרויקטים מבצעים יזמים פרטיים . קצב הבנייה יצא מכלל שליטתה של הממשלה . ביטוי בולט לכך הוא הקמת " אל רחאב " ( המרווחת ) , שהיא העיר הראשונה במצרים שנבנית על ידי יזמים פרטיים . העיר נמצאת בצפון מזרח קהיר , בסביבות הליופוליס . משקיעים בונים שם בתים שמחיריהם מתאימים ליכולת הקנייה של בני המעמד הבינוני . העיר , שהיא בעצם פרוור , נועדה לאכלס 150 , 000 תושבים ולספק 30 , 000 מקומות עבודה . שלב א של התוכנית כבר נמכר . בעלי הבתים הללו יוכלו להיכנס לבתיהם בשנת . ( Crawley , 1997 ) 2000 מיזמים דומים מתוכננים על ידי יזמים פרטיים אחרים בשולי קהיר , והם נתמכים על ידי סלילת כביש טבעת לקהיר . שכונות מגורים ייחודיות ולהן שמות כמו " עיר הגולף " ו " בוורלי הילס " כבר הוקמו או נמצאות בשלבי בנייה . תמורת 250 , 000 דולרים יכול אדם לרכוש וילה צנועה בעיר הגולף ולחיות בין 2 , 000 דונם של אגמים מלאכותיים ומגרשי גולף ( . ( The Economist , 1996 נראה , שככל שמצרים תצעד לקראת משק קפיטליסטי , כך ייבנו בשוליה פרוורים הדומים לפרוורים אמריקניים ( מפה . ( 3 כעת עלינו לראות אם אזורים אחרים במרכז קהיר , שהוקמו בתקופות פוליטיות - כלכליות מוקדמות יותר - יינטשו , כפי שקרה בארצות הברית כאשר בני המעמד האמיד עברו מן הערים לפרוורים . לסיכום ניתוח הנוף העירוני של קהיר מנקודת מבט פוליטית - כלכלית מאפשר להבין טוב יותר את הקשר הדינמי שבין צורת העיר לבין הסביבה . ניתוח כזה חשוב מאוד בערים כמו קהיר , שלאורך תקופות ממושכות אין מידע כמותי עליהן . חשוב בעיקר לזהות את האידאולוגיות השולטות ואת האופן שבו הן מיוצגות בנוף העירוני . במידת האפשר יש לנתח את התהליכים והגורמים שבאמצעותם האידאולוגיה מוטבעת בנוף . רבים מדגמי המבנה העירוני והשינוי העירוני במערב מבוססים כמעט לחלוטין על תגובה לשינויים כלכליים . מאז שנות ה - , 70 השינויים בנוף העירוני בעולם המפותח מתרחשים בעיקר כתוצאה מן ההיערכות הכלכלית החדשה . אך בעולם המתפתח התרחשו שינויים כיצד משפיעה הכלכלה הקפיטליסטית על אפשרויות אזורי המגורים לבני המעמד הבינוני והגבוה בקהיר וסביבתה ? ומה יהיו אפשרויות המגורים בקהיר לבני המעמד הנמוך ? ➜ ראו גם תמונות לוויין בעמ ' - 229 התפשטות קהיר , . 1998 - 1965 מפה : 3 תקופת המעבר הקפיטליסטית - פרוורי קהיר בעתיד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר