עמוד:104

אותן . מכאן - אין הדיון על ערים במדינות המתפתחות יכול להתבסס על הדיון בערי המערב . עם זאת , בחקירת הערים בעולם המתפתח ובניתוח המרחב העירוני שלהן יש לשלב גם גישות העולות ממחקרים על ערים במערב . הגישה העיקרית בהן גורסת שהשילוב בין הכוחות הכלכליים המקומיים לבין הכלכלה הגלובלית הוא הגורם המעצב את דמותה של העיר . […] על פי מאמר זה הנוף העירוני של קהיר משקף שינויים פוליטיים - כלכליים המתפרסים על פני כ - 1 , 000 שנים . אמנם קהיר מוצגת כאן כחקר מקרה , אך המתודולוגיה של ניתוח המקרה הזה מתאימה גם לניתוח של מדינות מתפתחות אחרות - מדינות שהמידע על הכוחות הפועלים בהן הוא מצומצם ונתון רובו ככולו בידי שליטיהן . לכן לניתוח כזה , המשקף את הכוחות הפועלים בעיר ואת הערכים והתפיסות החברתיות של השלטון יש חשיבות רבה , והוא עשוי לתרום להבנת תהליכים , בעיקר במדינות מתפתחות . יש לציין שניתוח הנוף העירוני אינו יכול להיות שלם , כי לא יהיו מיוצגות בו כראוי קבוצות באוכלוסייה שכוחן מצומצם , כאלה שיכלו להשפיע רק במעט על הנוף העירוני . כאשר מנסים " לקרוא " את הנוף העירוני , חשוב להכיר בכך ש " הקול " החזק ביותר יהיה שייך לבעלי העוצמה , אלה המכתיבים את האידאולוגיה העירונית השלטת . משטרים פוליטיים - כלכליים * במהלך ההיסטוריה הייתה קהיר עיר חשובה ביותר , ובתרבות הערבית היא מכונה " אם העולם " . ההיסטוריה הפוליטית והכלכלית של מצרים נחלקת , כאמור , ל - 4 תקופות : המוסלמית , האימפריאליסטית , הסוציאליסטית - ערבית והתקופה הנוכחית - תקופת המעבר . בתקופת המעבר , המשטר הפוליטי - כלכלי הופך מסוציאליסטי לקפיטליסטי בכל הנוגע לאידאולוגיה כלכלית ( תרשים . ( 1 המונח " משטר " מתייחס לקבוצה העיקרית ששולטת בזירה הפוליטית והכלכלית . קבוצה זו עשויה לכלול גורמי ממשל פנימיים , גורמי ממשל חיצוניים וגורמים בלתי ממשלתיים . צמצום ההיסטוריה של קהיר למשטרים מתויגים ברורים עומד בניגוד למורכבות של השינויים הכלכליים והפוליטיים ולשינויים הקלים שהתרחשו במהלך התקופות המוגדרות . התקופה המוסלמית , למשל , נפרסת על פני יותר מ - 800 שנים . יתרה מזאת , עדיין קיימת מחלוקת בקרב המומחים לגבי אופייה של העיר המוסלמית . ארבע התקופות המפורטות לעיל מספקות לנו כלי לניתוח הנוף העירוני של קהיר ולפירוקו . […] יש לציין שהמעבר ממשטר פוליטי - כלכלי אחד למשנהו הוא תהליך הדרגתי ; מרכיבים של המשטר החדש מופיעים לפני סוף שלטונו של המשטר הישן . למשל , בתקופה המוסלמית היה אפשר ל ה ב ח י ן ב ה ש פ ע ה ש ל ה ת ק ו פ ה האימפריאליסטית זמן רב לפני סוף שלטונה של האימפריה העות ' מאנית , לרבות תקופה קצרה ומרהיבה של שליטה צרפתית ( 1798- . ( 1802 האימפריאליזם הבריטי הרשמי במצרים החל בשנת , 1802 ושילובה של מצרים בכלכלת העולם האימפריאליסטית השפיע על עיצוב הנוף העירוני של קהיר עד המאה ה - . 20 בשנת 1952 חל במצרים שינוי רדיקלי בשלטון , כשגמל עבד אל - נאסר וקבוצת קציני צבא הפילו את השלטון המלוכני הנתמך על ידי בריטניה והקימו את מצרים העצמאית . הממשל החדש הושפע מעקרונות מי הן לדעתכם הקבוצות בעלות העוצמה וההשפעה הרבה ביותר על הנוף העירוני ? ומי הן הקבוצות שהשפעתן מעטה ? * המחברת בוחרת להתחיל בסקירת ההיסטוריה של המשטרים הפוליטיים - כלכליים בקהיר בתקופה המוסלמית , אך יש לתת את הדעת לכך שההיסטוריה של מצרים היא בת כ - 5 , 000 שנים . אחד המונומנטים המרשימים בעולם שנותרו ממצרים העתיקה הן הפירמידות האדירות שהוקמו בערך בשנת 2500 לפני הספירה בגיזה , בקרבת קהיר . הפירמידות הן עדות מרשימה במרחב להשקפת העולם של בני אותה תקופה במצרים ; עדות לתפיסת האדם את עצמו , את אלוהיו ואת מקומו . תרשים : 1 תקופות פוליטיות - כלכליות בקהיר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר