עמוד:103

השפעת משטרים פוליטיים - כלכליים על התפתחות המרחב והנוף העירוני בקהיר דונה ג ' סטיוארט Dona J . Stewart תקציר משטרים פוליטיים - כלכליים שונים הטביעו את חותמם במשך השנים על נופה העירוני של קהיר . לאורך המאמר המחברת מתארת את אופי המשטר הפוליטי-כלכלי בקהיר בתקופות שונות ומדגימה את ביטויו של כל משטר במרחב העירוני של קהיר כיום . על פי תפיסתה , מעברים מאידאולוגיה אחת לאחרת , מדגם פוליטי אחד למשנהו , כמו למשל המעבר מסוציאליזם לקפיטליזם , הם המשפיעים ביותר על הנוף העירוני בעולם המתפתח . עוד היא טוענת , שהאופן שבו משטר פוליטי - כלכלי כלשהו " בוחר " לשנות חלקים במרחב העירוני שעוצב בתקופות קודמות , מצביע על יחסו של אותו משטר לתקופה הפוליטית - כלכלית הקודמת . ( העורכים ) מבוא משטרים פוליטיים - כלכליים הטביעו את חותמם במשך השנים על נופה העירוני של קהיר . אלף שנותיה של העיר נחלקות ל - 4 תקופות פוליטיות - כלכליות : התקופה המוסלמית , התקופה האימפריאליסטית , התקופה הסוציאליסטית - ערבית ➜ והתקופה הנוכחית -תקופת המעבר . בכל אחת מן התקופות השפיעה אידאולוגיה דומיננטית על הנוף העירוני , ואת ההשפעה הזאת אפשר לזהות במרחב העירוני של קהיר כיום . במאמר זה נתאר כיצד בא לידי ביטוי כל אחד מהמשטרים במרחב העירוני של קהיר ונדגים סגנונות ארכיטקטוניים וצורות בנייה המייחדים כל משטר ומסמלים אותו . בתחום הגיאוגרפיה העירונית ניכר צורך רב לפתח גישות פוליטיות - כלכליות משוות שיהיה אפשר ליישמן כאשר חוקרים את העולם המתפתח הלא - מערבי . ספרות מחקרית ענפה עוסקת בשינויים העירוניים - כלכליים במדינות מפותחות , כגון : מחקרו של בורגר ( Beauregard , 1989 ) על השיקום הכלכלי ובנייתן מחדש של ערים אחרי מלחמת העולם השנייה , מחקרו של הארווי ( Harvey , 1985 ) על השפעת הקפיטליזם על העיר , מחקרו של ואנס ( , ( Vance , 1990 שעקב אחר ההתפתחות של ערים במערב בעקבות השינויים הטכנולוגיים וההתפתחות הכלכלית , ומחקרו של סיבריבסקי ( Cybriwsky , 1991 ) על העיר טוקיו . הגישות העולות ממחקרים אלה מרחיבות את הידע על הקשר בין כוחות כלכליים לבין כוחות פוליטיים בערים מערביות ; אך תרומתן להבנת תהליכים שהתרחשו בערים לא מערביות - ערים שמתמודדות עם המערכת הקפיטליסטית העולמית באופן שונה - היא תרומה מזערית . הערים במדינות המתפתחות לא עברו אותם שלבים שעברו ערים במערב - ושלב התיעוש , המאפיין את ההתפתחות של ערי אירופה וארצות הברית , אינו מאפיין המאמר פורסם בכתב העת : Journal of Urban & Regional , Research , Volume 23 , March 1999 pp . 128 - 145 . בגרסה העברית נעשו קיצורים אחדים . על המחברת : דונה ג ' סטיוארט המחלקה לאנתרופולוגיה וגיאוגרפיה , אוניברסיטת ג ' ורג ' יה , אטלנטה , ארצות הברית . תחומי המחקר שלה : גיאוגרפיה של המזרח התיכון וצפון אפריקה , גיאוגרפיה עירונית השוואתית , נוף עירוני בתקופות היסטוריות שונות , ושימור אתרים היסטוריים בנוף העירוני בערים בעולם המתפתח . דונה ג ' סטיוארט פעילה במרכז לשלום במזרח התיכון . מאז 1988 מחקריה התמקדו במצרים , והיא ביקרה תכופות באזור . אימפריאליזם השתלטות של מדינה אחת על אחרות במטרה להגדיל את כוחה ואת עושרה , באמצעות כיבוש צבאי או באמצעות הליכים פוליטיים וכלכליים . מקור המילה במושג " אימפריה " . קפיטליזם שיטה כלכלית - חברתית המבוססת על הבעלות הפרטית , היוזמה החופשית והרווחיות . כל אדם או קבוצת אנשים חופשיים לנצל את ההון ( הוא ה " קפיטל " ) שברשותם כדי להפיק ממנו רווח בתנאי תחרות . ➜ עוד על סוציאליזם ערבי ראו בהמשך המאמר , עמ ' . 111 1 ברצוני להודות לריצ ' רד פילסברי ודונלד ריד ( Richard Pillsbury and Donald Reid ) מאוניברסיטת ג ' ורג 'יה ולקוראים האלמונים שהעירו הערותיהם לטיוטות של מאמר זה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר