עמוד:85

הערות . 1 אליזבת פרניה ( , ( Elizabeth Fernea נאום היו " ר , הפגישה השנתית של האיגוד לחקר המזרח התיכון , בוסטון , . 1986 הודפס מחדש בעלון , MESA כרך , 21 מס ' 1 ( יולי , ( 1987 עמ ' . 7 - 1 ראו גם : E . Fernea , " Islamic Women Today " , Publication of the E . N . Thompson Forum on World ( Issues ( University of Nebraska : Lincoln , 1996 Official" statistics " , Europa World Year Book , ( London : Europa Publication , Ltd 1999 ) for . 2 , Kuwait , Egypt , and Tunisia ; Middle East Executive Reports , November 1998 , Vol . 21 , II p . 8 , for Lebanon . . 3 גב ' ריזוקי ( Rizouki ) נבחרה ליו " ר חבר המנהלים של אופ " ק בשנת , 1998 על פי דוייצ ' ה פרסה - אגנטור , . 1997 Anne M . Jennings , Nubians of West Aswan ; Village Women in the Midst of Change . 4 Boulder : Westview Press , 1995 ) . ) . 5 הפורום מתקיים מזה 10 שנים בדוקי שבקהיר . . 6 בנקים סעודיים לנשים מוזכרים לעתים קרובות באמצעי התקשורת : עיתון הגרדיאן הלונדוני טוען : " יש גם בתי קפה אינטרנט לנשים בלבד כפי שזה זמן רב היו בנקים לנשים בלבד " ( 24 ביולי . ( 1999 הקניון לנשים תואר לפני בריאיון אישי שהתקיים בריאד בדצמבר . 1996 . 7 מספרים לגבי תוניסיה מהמאמר של אקילה ג ' ריה ( , ( Akila Jarraya " , " Women ' s Rights Achievements in Tunisian Legislation and Jwesprudence הרצאה בפני בית המשפט העליון של ארה " ב מ - 27 בספטמבר . 1999 הנתונים לגבי מרוקו נלקחו מריאיונות של א ' פרניה עם שופטות ברבט בינואר . 1995 E . Fernea , " Cairo Book Fair : A First for Arab Women " , Washington Post Book World , 24 . 8 December 1995 . E . Fernea , In Search of Islamic Feminism : One Woman ' s Global Journey . ( New York : . 9 Anchor Press / Doubleday , 1998 ) . . 10 סקר מרוקו של ארגון אונסקו , 1985 וסקרים סטטיסטיים שנערכו במרוקו . ראו גם מאמרו של דגלס אשפורד ( . ( Ashford Second" and Third Generation Elites in the Maghreb " in Man , State and Society in the Contemporary Maghreb , edited by I . William Zartman ( London : Pall Mall Press , 1973 ) . pp . -93 108 . Also Salloum Habeeb " King Hassan II - Creator of Modem Morocco " Contemporary Review , Vol . 263 No . 1534 . ( November 1993 ) pp . 253 - 5 . Keith Walters . Without Tunisian Arabic We ' re Not Tunisian : Identity and the Changing . 11 Political Economy of Language in Tunisia . Book in preparation . . 12 נתונים על ערב הסעודית התקבלו מריאיונות שנערכו בממלכה בידי א ' פרניה , דצמבר . 1996 סרטים של בית הספר לרפואה החדש לנשים בקום שבאירן וריאיונות עם התלמידות והמורים צולמו בקיץ 1999 על ידי מיסון פצ ' אצ ' י , לונדון . Nadia Hijab , Womanpower : The Arab Debate on Women at Work , ( London : Cambridge . 13 University Press , 1988 ) . See also Munira Ahmed Fakhro , Women at Work in the Gulf . A Case Study of Bahrain , ( New York : Routledge , 1990 ) . . 14 מידע מריאיונות אישיים שנוהלו במשרדי איגוד מפלגת הנשים ברבט , מרוקו , בידי א ' פרניה , ינואר . 1995 Frangois Burgat , The Islamic Movement in North Africa , English edition . ( Austin : Center . 15 for Middle Eastern Studies , University of Texas at Austin , 1997 ) and subsequent lecture at Texas , 1998 . כדאי לגלוש ברשת / http : // www . undp . org / rbas / ahdr דו " ח הפיתוח של האו " ם על העולם הערבי , . 2002 פרק שני ושלישי בדו " ח עוסקים גם במעמד האישה . מודגש כי למרות ההתקדמות המסוימת במעמד הנשים וביחס אליהן , המצב אינו משביע רצון . שפה : אנגלית . בעלים : או "ם http : // www . unicef . org / programme / girlseducation / action / highlights . htm חינוך בנות במדינות מתפתחות . באתר מפה , המראה את הפער בין חינוך בנים לבין בנות במדינות שונות , ובהן מדינות המזרח התיכון . שפה : אנגלית . בעלים : UNICEF

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר