עמוד:78

אידאולוגיה - בלוב ובעירק . מכל מקום , במערכת היחסים מנהיג - מונהג נראות כיום התפתחויות חדשות במדינות רבות . לכן אולי עתה , בפתח המאה ה - , 21 עלינו לשאול אילו התפתחויות נוספות צפויות בנושא המנהיגות באזור . עלייה במעמד האישה * וצמצום כוחו של הגבר לטענתי , אחת מקבוצות המונהגים במדינות המזרח התיכון הלכה והפכה בעשרות השנים האחרונות לקבוצה חשובה יותר ופעילה יותר מן האחרות . קבוצה זו מתחרה בצורה נמרצת על עמדות כוח ועל מנהיגות במישורים שונים . כוונתי לקבוצת הנשים . נשים מהוות לפחות מחצית מן האוכלוסייה במזרח התיכון ואין הן מקבלות עוד את הסטטוס קוו , את ההשקפה הפטריארכלית שלפיה גברים שולטים בנשים . נשים כיום נלחמות על משרות ועל קידום בכל התחומים ונאבקות למען שיפור ברמת חייהן ולהשגת כוח פוליטי . האם אפשר לראות בנשים , כקבוצה , גורם שיתחרה על כוח ועל מנהיגות בעשרות השנים הבאות ובמאות הבאות ? האם מבחינה אידאולוגית אין הן כפופות עוד לשלטון הגברים - אבותיהן , בעליהן , בניהן ? התשובה היא , שהתנהגויות חברתיות חדשות הופכות בהדרגה לנורמות ומעידות על שינוי במעמדן של הנשים . שינוי זה נובע מכמה תהליכים . ראשית , איננו מדברים עוד במונחים של התפיסה הישנה לפיה הפעילות של הגברים מתמקדת בעיסוקים שמחוץ לבית ( התחום הציבורי ) , ואילו פעילות הנשים מתמקדת בבית ובמשפחה ( התחום הפרטי ) . אולי בעבר הרחוק לחלוקה זו היה תוקף מסוים , אבל לדעתי ( והבעתי אותה פעמים רבות ) תפיסה זו נוצרה על ידי גברים , חוקרים במדעי החברה , שלא העריכו את פעילות הנשים בתחום הפרטי והתייחסו אליו כאל גורם שאין לו חשיבות בעולם הפוליטיקה , המסחר והדת ומשום כך אין הוא ראוי להיחקר . יש לזכור שכדי לנהל את מחקריהם הם היו אמורים לראיין את הנשים בבתיהן . אך מסיבות של תרבות ודת , בהיותם גברים זרים , הם היו מנועים מכך . חוקרים אלה העריכו שמכיוון שהנשים יושבות בבית , תפיסת עולמן וההחלטות שלהן מתבססות רק על מה שקורה בבית . כיום המצב השתנה : ראשית , נשים אינן עוד יושבות בבית . זהו כנראה השינוי הגדול ביותר שהתרחש בנושא זה במזרח התיכון , ולשינוי זה השלכות מרחיקות לכת על הפוליטיקה , על שוק העבודה וכן על לכידות המשפחה . ואכן , נתונים סטטיסטיים חלקיים שהתקבלו מתוניסיה , ממרוקו וממדינות המפרץ מצביעים על כך כי כמעט שליש מן הנשים במדינות האלה עובדות במשרה מלאה מחוץ לבית , ומתוך שני השלישים הנותרים - מרבית הנשים עובדות במשרה חלקית בבית או מחוצה לו . זאת ועוד - במדינות רבות לגברים אין הכוח והסמכות שהייתה להם בעבר . במשך שני הדורות האחרונים , מיליוני עובדים מהגרים שיצאו ממרוקו , מתוניסיה , מאלג ' יריה , מתימן , מטורקיה וממצרים היו רחוקים מבתיהם . אמנם בעקבות עבודתם בחוץ לארץ ➜ גדל מטבע החוץ במדינותיהם , וכך יכלו משפחותיהם לשפר את רמת חייהן ( מגורים בבתי אבן , רכישת מכשירי חשמל מודרניים ומערכות טלוויזיה ) , אך מעתה הדמות המרכזית במשפחה היא האישה , ולא הגבר . במצב זה האישה והבנים הם המחליטים בנושאים הנוגעות לחייהם , ללא התערבות ראש המשפחה . כאשר האבות חוזרים מעבודתם בחוץ לארץ הם מצפים שהבנים יהיו ממושמעים ואולם אלה נוטים למרוד בהם . בכמה מן המדינות , צעירים מרדו גם בגברים מבוגרים שהתגוררו עדיין עמם בבית ובחרו להציע את נאמנותם לקבוצות אחרות : מפלגות פוליטיות וקבוצות התומכות בהתעוררות דתית . גם מלחמות ומצבי עוינות מתמשכים בין מדינות במזרח התיכון הובילו לשינוי במצבן של נשים . בכמה מדינות - עירק , אירן , לבנון , ישראל וגם באזורי הרשות הפלסטינית - דלדלו המלחמות והעימותים את שורות הגברים הבוגרים , ואת מקומם במקומות העבודה השונים תפסו נשים , לא תמיד מתוך בחירה . כיצד המצב הכלכלי והמצב הפוליטי משפיעים על יציאת נשים לעבודה מחוץ לביתן ? ➜ על הגירת עובדים ראו המאמר : " הגירת עובדים ופיתוח האזור הכפרי במצרים " , עמ ' , 132 וכן המאמר : " אוכלוסייה , הגירה ותעסוקה במדינות הנפט במפרץ " , עמ ' . 65 * חשוב להדגיש שבצד מגמות השינוי במעמד האישה במזרח התיכון שהמחברת מצביעה עליהן , מעמדן של הנשים במגוון תחומים אינו משביע רצון , ובנושאים אחדים מצבן הוא מהגרועים בעולם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר