עמוד:73

נאלץ להעביר למקומי חלק מסוים משכרו . כך למעשה , שני הצדדים יוצאים נשכרים : המקומי זוכה לחלק משכר עבודתו של הזר , וזה האחרון נהנה מעבודה במשק שבו רמות השכר גבוהות בשיעור ניכר מאלה המקובלות בארצו שלו . שיטה זו לא רק שאיננה מביאה לעימותים בין המקומיים לזרים על רקע תחרות על מקומות עבודה , אלא בפועל אף עודדה את גידולו של כוח העבודה הזר . ג . סיבה מרכזית נוספת לחוסר הצלחתה של מדיניות שילוב אזרחי המקום בכוח העבודה הוא המחסור החמור בבוגרי אוניברסיטאות ועובדים מיומנים במקצועות ההנדסיים והטכניים השונים . בדיקת התפלגות הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה במדינות המשפ " מ מעלה כי רובם המכריע לומדים בפקולטות למדעי הרוח והחברה ולא מדעים מדויקים ומקצועות ההנדסה השונים . כך למשל , בשנת הלימודים האקדמית , 1994 - 1993 מבין 154 , 000 הסטודנטים במוסדות השונים להשכלה גבוהה בערב הסעודית רק 16 % ) 25 , 000 ) למדו בפקולטות להנדסה , חקלאות , רפואה ומדעים מדויקים , ואילו כל השאר למדו מדעי החברה והרוח , רובם הגדול לימודי אסלאם , שפה וספרות ערבית , חינוך וכו ' . בשנים האחרונות חל שינוי קיצוני בתחום ההשכלה הגבוהה בחלק ממשקי הנפט במפרץ הפרסי . הדבר בא לידי ביטוי בגידול חד במספר הסטודנטים בתחומי ההנדסה והמדעים המדויקים . בשנת הלימודים 1999 - 1998 מבין 371 , 522 הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בערב הסעודית , 30 % ) 111 , 259 ) למדו בפקולטות למדעים מדויקים . עתה יש לעקוב ולבחון אם שינוי זה יביא גם לשינוי בהיקף הזרים כאשר הסטודנטים יצטרפו לכוח העבודה לאחר סיום לימודיהם . ד . נראה כי המכשול העיקרי העומד בפני צמצום התלות בעובדים זרים הוא אופייה של מערכת היחסים בין השלטון לנתיניו ובהיותם של משקים אלה " משקי קצבה " . המונח " מדינת קצבה " ( rentier state ) מתייחס למצב שבו חלק ניכר מהכנסות המדינה מקורן במכירת אוצרות טבע לגורמים חיצוניים ( , ( external rent כגון ייצוא חומרי גלם , העברות עובדים , או סיוע כספי ממדינות אחרות וכו ' . ואכן , מדינות הנפט במפרץ עונות על הגדרה זו , ובכולן מרבית הכנסות המדינה , מעל % , 80 מקורן מייצוא נפט וגז . כך נוצר מצב שבו רק מעטים עובדים בתעשיית הנפט והגז , אך כלל אזרחי המדינה נהנים מההכנסות מייצואם . זהו מצב שונה ממרבית המשקים האחרים בעולם שבהם עיקר הכנסות המדינה מקורן במיסוי ישיר ועקיף של האזרחים . מדינת קצבה מדינה בה השלטון מספק את צורכי האוכלוסייה בלי לדרוש תמורה חומרית בצורת מסים . זאת בתמורה לאי השתתפות האוכלוסייה בתהליך קבלת ההחלטות ( " אין מיסוי ואין ייצוג " ) . מדינת קצבה היא סוג של מדינת רווחה הדואגת לאזרחיה בתחומים חברתיים וכלכליים בעיקר באמצעות מתן שירותים ציבוריים בתחום החינוך , הבריאות והרווחה - בחינם או על ידי סבסוד גבוה . עובדים זרים ועובדים מקומיים בבנק סעודיה - אמריקה , ריאד , 1997

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר