עמוד:68

מדיניות הפיתוח החברתי - כלכלי של מדינות הנפט הגידול המהיר בהכנסות מייצוא נפט ומוצריו לאחר אוקטובר 1973 העמיד את מנהיגי מדינות הנפט בפני הדילמה הבאה : כיצד לתעל את ההכנסות כך שניתן יהיה להשיג תמורה חברתית - כלכלית מקיפה מבלי לגרום לזעזועים במערכת הפוליטית , אשר עלולים לסכן את המשך יציבות שלטונם . במקביל , הם אף היו מודעים לחוסר היציבות של מחירי הנפט , אשר עלולים לרדת באותה המהירות שבה הם עלו . לשם כך גיבשו אסטרטגיה שעל פיה יש לנצל את תנופת עליית המחירים ולהשיג שיעורי צמיחה גבוהים ככל שניתן באמצעות ההכנסות הגבוהות מייצוא נפט . זאת כדי לפתח את ענפי הכלכלה שאינם קשורים ישירות לנפט ( non - oil sectors ) ובכך להקטין בהדרגה את התלות בייצוא הנפט ומחירו בשוק העולמי * . בחינת תוכניות הפיתוח בתחום החברתי - כלכלי מעלה , כי השגת שיעורי צמיחה גבוהים לצד הקטנת התלות בהכנסות מייצוא נפט עמדו בראש סולם העדיפויות של כלל משקי המשפ "מ מאז ראשית שנות ה - , 70 במיוחד לאחר מהפך מחירי הנפט של אוקטובר . 1973 אולם ביצוען של תוכניות הפיתוח החברתי - כלכלי רחבות ההיקף דרשו כוח עבודה בהיקף ובאיכות שלא היו מצויים במשקים אלה באותה עת , עקב כמה גורמים מרכזיים . בראש ובראשונה , היותה של האוכלוסייה המקומית קטנה יחסית . בשנת , 1975 סך כל אוכלוסיית משקי המשפ " מ מנתה מעט יותר מ - 6 מיליון נפש , מהם כ - 4 . 6 מיליון נפש בערב הסעודית . כמו כן , עקב מבנה הגילאים הצעיר של האוכלוסייה ושיעורי ההשתתפות הנמוכים של הנשים בכוח העבודה , סך כל כוח העבודה המקומי של משקי המשפ " מ עמד על 1 . 4 מיליון בלבד באותה שנה . בנוסף לכך , ביצוען של תוכניות הפיתוח הנרחבות דרש כוח עבודה באיכות גבוהה אשר לא היה קיים במדינות אלה באותה עת עקב שיעורי בורות גבוהים של האוכלוסייה המקומית לצד מחסור חריף בחינוך טכנולוגי ומוסדות להשכלה גבוהה . כך למשל , בשנת , 1971 הגיע שיעור הבורות בקרב האוכלוסייה המקומית הבוגרת ** בבחרין ל - % 50 בקרב הגברים ול - % 71 בקרב הנשים . בערב הסעודית הגיעו שיעורי הבורות בשנת 1974 לכדי % 65 בקרב הגברים וליותר מ - % 90 בקרב הנשים . אף בשאר מדינות הנפט נמדדו שיעורי בורות גבוהים ביותר . בדקו בנספח הצבעוני והביאו נתונים שונים על מדינות המפרץ בשנות ה - . 2000 התייחסו בעיקר למבנה הגילאים של האוכלוסייה ולהשכלה . הסבירו במה המצב בתחומים אלה דומה או שונה מהמצב ששרר במדינות המפרץ בשנות ה - 70 של המאה ה - . 20 * ראו גם המאמר : " התיעוש בערב הסעודית " , עמ ' . 167 ** בני יותר מ - 15 שנה . טבלה : 1 אוכלוסיית הזרים * במשקי הנפט במפרץ ( באלפים )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר