עמוד:66

המקורות לחקר המגמות הדמוגרפיות במדינות הנפט במפרץ נראה כי קודם לדיון עצמו במגמות ההגירה ובמדיניות הדמוגרפית הכוללת של השלטונות , יש לעמוד על כמה בעיות מתודולוגיות בחקר התמורות הדמוגרפיות במדינות הנפט של המפרץ . בראש ובראשונה , למעט בבחרין ובכווית , בשאר מדינות המפרץ מפקדי האוכלוסין נערכו במרווחים גדולים , ולא באופן סדיר . בערב הסעודית , לדוגמה , מפקד האוכלוסין הראשון נערך בשנת , 1963 אולם רק חלק מתוצאותיו פורסמו ברבים . מפקד האוכלוסין השני נערך בממלכה בשנת , 1974 אולם אמינות תוצאותיו מוטלת בספק רב . על פי הנתון הרשמי , במפקד 1974 נמנו 6 . 0 מיליון אזרחים סעודים . אולם על פי הערכות בלתי רשמיות , בשנת , 1975 מספר האזרחים בממלכה היה 4 . 6 מיליון בלבד . נראה כי שלטונות הממלכה בחרו להציג נתונים מוטים כלפי מעלה ביחס למספר אזרחי הממלכה , כאילו ביקשו לומר שהממלכה עשירה לא רק במשאבי טבע , אלא אף אוכלוסייתה היא הגדולה ביותר בחצי האי ערב . נוסף על כך , גודל האוכלוסייה היה מרכיב מרכזי בקביעת מכסות ההפקה בקרב המדינות חברות אופ " ק ( - OPEC ארגון המדינות המייצאות נפט ) . בכל אופן , מאז מפקד 1974 שלטונות ערב הסעודית דבקים בנתון זה , ומכאן הפערים הגדולים בין ההערכות הסעודיות הרשמיות לבין ההערכות הבלתי רשמיות . במפקד האוכלוסין של , 1992 האחרון שנערך בממלכה עד כה , על פי הנתון הרשמי היה מספר אזרחי הממלכה 12 . 3 מיליון ; אולם על פי הערכות בלתי רשמיות הוא עמד על כ - 8 מיליון נפש בלבד באותה שנה . עד 1999 השנתון הסעודי לא כלל לוחות דמוגרפיים ובכלל זה את הלוח של סך כל תושבי המדינה והתפלגותם על פי מקומיים וזרים . מבחינה מתודולוגית , חקר המגמות הדמוגרפיות בעומן הוא הבעייתי ביותר , שכן מפקד האוכלוסין הראשון בעומן נערך רק בסוף . 1993 עד אז הפערים בין ההערכות השונות ביחס למספר האזרחים בסולטנות הגיע לעשרות אחוזים ואף יותר . אי ידיעת המספר המדויק של האזרחים במדינה , למעשה לא אפשר לחשב את נתוני היסוד הכלכליים , כגון : התוצר הגולמי לנפש , ההכנסה הממוצעת לנפש , היחס בין שירותי הרפואה השונים למספר התושבים וכו ' . לא רק זאת , אלא שהמחסור בנתוני יסוד בתחום הדמוגרפי - כלכלי היווה מחסום בפני תכנון עתידי של מערך השירותים היסודיים לתושבים , כמו גם תכנון מערכות התשתית הפיסית . נוסף על כך קיים אף קושי רב בקביעת מספרם המדויק של התושבים הזרים ( עובדים ובני משפחה נלווים ) במרבית מדינות הנפט במפרץ עקב שני גורמים מרכזיים : האחד , נטייתם של חלק ממדינות אלה , במיוחד ערב הסעודית , להטות כלפי מטה את ההערכות ביחס למספרם של העובדים הזרים ; והשני , אשר קשור גם בגורם הראשון , הוא המספר הגדול יחסית של המהגרים הבלתי חוקיים עד לפלישת עירק לכווית . כך , למשל , בשנת 1979 הוערך מספרם של העובדים הזרים הבלתי חוקיים בכווית בכ - , 100 , 000 ואילו בערב הסעודית מספרם היה אף גדול יותר . אופייה של ההגירה למדינות הנפט ההגירה למטרות עבודה במזרח התיכון במהלך המחצית השנייה של המאה ה - 20 שונה באופן מהותי מתנועות הגירה למטרות עבודה אחרות בעולם בתקופה המקבילה . נפרט : א . בראש ובראשונה , בעוד שההגירה למטרות עבודה במערב אירופה היא הגירה מהמדינות הפחות מתועשות ליותר מתקדמות , כדוגמת ההגירה מטורקיה לגרמניה או ממדינות צפון אפריקה בעיקר לצרפת , הרי במזרח התיכון ההגירה היא מהמדינות בעלות כוח העבודה המיומן ורחב ההיקף אך העניות במשאבים טבעיים , אל המדינות העשירות במשאבים - כלומר נפט וגז טבעי - אך עניות בכוח עבודה , ובמיוחד בעובדים מקצועיים ובעלי השכלה גבוהה . מדוע המחבר מייחד בפתח מאמרו מקום נרחב לסוגיית הנתונים הדמוגרפיים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר