עמוד:

לסירוגין מאז 1956 ) היה מספר האבדות לפחות פי 5 מזה שבכל המלחמות בין מדינות ערב לישראל . גם מספר התושבים שנעקרו ממקומות מושבם בעקבות עימותים פנימיים וכן גם הנזק הכלכלי - גבוהים בהרבה מאלה הנובעים מעימותים בין מדינות . על הגורמים לסכסוכים הפנימיים במדינות ערב במזרח התיכון יש להוסיף את הפעילות האסלאמית המיליטנטית , הלוחמנית . הדבר בולט בעיקר באלג ' יריה ובמצרים * . סביר להניח אפוא שמקור הסכנה הגדול ביותר לביטחונן של מדינות האזור הוא פנימי . התלקחות או השפעות לוואי של עימות פנימי חמוש עלולות לגרום , כמובן , גם לעימותים בין מדינות . ואולם המאמר הזה עוסק אך ורק בסוג אחד של עימות - עימות בין קבוצות אתניות בתוך המדינה . חוסר הפרופורציה בין מספר העימותים האתניים בתוך מדינות למספר העימותים בין המדינות מפתיע עוד יותר בשל המאפיינים החברתיים - תרבותיים של העולם הערבי . ההגדרה הרחבה ביותר של המושג " אתניות " מבוססת על קריטריונים אלה : מוצא ( גזע ) , דת , זרם דתי , שפה , תרבות ומקום הלידה ( או מקור השושלת ) . על פי הגדרה זו , העולם הערבי הוא אחד האזורים היותר הומוגניים בעולם של ימינו . בשנת 1993 היו בעולם הערבי למעלה מ - 236 מיליון בני אדם . לרובם המכריע ( % 80 מהם - כ - 190 מיליון ) תכונות דומות : הם מוסלמים - סונים בדתם ; יש להם תרבות משותפת ולשון משותפת - הערבית , ויש להם שורשים של מאות שנים באותה " מולדת ערבית " . ואם נוסיף על הרוב הזה קבוצות הנבדלות ממנו אך ורק במשתנה אתני אחד , מספר האנשים הנכללים בו יגדל עוד יותר . כך למשל , אם נכלול גם את הקבוצות שבהן מרכיב הערה לטבלה : הנתונים בעמודה , 5 "מספר העקורים " , כוללים את צאצאי העקורים . יש הערכות שונות לגבי מספר העקורים : מקורות שונים מציינים מספרים שונים . * באלג ' יריה ובמצרים קמו למשטר תנועות התנגדות אסלאמיות קיצוניות . במצרים פועל בעיקר ארגון בשם " האחים המוסלמים " ובאלג ' יריה פועל ארגון בשם " צבא ההצלה " . תנועות אלה יוצאות נגד מגמות החילון של המדינה ונגד המודרניזציה שהשלטון מבקש להשליט . הן רואות בתחייה דתית אסלאמית פתרון לבעיות החברתיות והפוליטיות במדינותיהן . טבלה : 1 מחיר העימותים האלימים במזרח התיכון ובצפון אפריקה -1993 1948

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר