עמוד:

הערות . 1 מאמר זה הוא גרסה מעודכנת של נייר עבודה שהוצג לקונגרס הכללי על אוכלוסייה , של האיגוד הבינלאומי לחקר מדעי של אוכלוסיות , בייג ' ינג , סין , 17 - 11 באוקטובר . ישיבה רשמית : F : 18 " המעבר מרמת פריון גבוהה לנמוכה במדינות מתפתחות " . . 2 רמת הפריון של נשים בעלות השכלה תיכונית : מרוקו : , 1 . 89 תוניסיה , 2 . 05 לבנון . 1 . 74 Dudley Kirk , " Factors Affecting Moslem Natality " , in Bernard Berelson , Family Planning and . 3 Population Programs , Chicago , 1966 . מחקרים אחרים שמדגישים את משקלו של האסלאם : , Jack Caldwell , " Routes to Low Mortality in Poor Countries , " Population and Development Review No . 2 , 1986 , W . Lutz , " Culture , Religion and Fertility : A Global View " , Genus , No . 3 - 4 , 1987 , M . Nagi , " Trends and Differentials in Moslem Fertility " , Journal of Biosocial Science , No . 16 , 1984 . מאמרים אחרים מבליטים היבטים אחרים : Carla Makhlouf - 0 bermeyer , " Islam , Women and Politics , " Population and Development Review , No . 1 . 1992 . . 4 " אין זה מקרה שבאזורים אלו של העולם ( בעולם המוסלמי ) עמדו בפני טענה הקושרת בין העולם הערבי לבין פריון גבוה ... המעבר מרמת פריון גבוהה לנמוכה צריך עדיין להתקיים , או שהוא רק החל . " מתוך : John Cleland and Christopher Wilson , " Demand Theories of the Fertility Transition : An Iconoclastic View " . Population Studies , No . 41 , 1987 , p . 28 . Youssef Courbage and Myriam Khlat , Population Structure and Growth in the Arab World : . 5 Recent Trends , Arab Population Conference , Amman , April 1993 . . 6 דוגמה לדעות של לנט פריצ ' ט : , Desired" Fertility and the Impact of Population Policies " , Population and Development Review No . 1 , 1994 . הגורם העיקרי שקובע את הפריון הוא השאיפה לילדים . מאמצי תכנון משפחה אינם גורמים חשובים . C . Morrison , " Adjustment , Income and Poverty in Morocco " , World Development , 19 / 11 , 1991 . . 7 . 8 הפעילות הכלכלית לא מובילה תמיד לירידה בפריון . בכווית ובבחרין יש נשים עובדות רבות , והדבר אינו סותר קיום משפחות גדולות . נשים עובדות שמקבלות שכר גבוה יכולות להעביר את נטל הטיפול בילדים וגידולם לידי משרתים ושכירים . השתתפותן של הנשים בכוח העבודה לא דירבן אותן להקטין את תכיפות הלידות . הטבות חברתיות בשתי המדינות עודדו את הפריון המקומי . . 9 הפריון העירוני במרוקו בשנת 1982 היה 2 . 4 אצל נשים עובדות ו - 5 . 0 אצל נשים לא עובדות . מתואר ב : , Abdellatif El - Farakh , " Activite feminine , etat matrimonial et fecondite , " Femme et developpment Association Maghrebine pour les Etudes de la Population , Rabat , 1993 . Direction de la Statistique , Activite , Emploi et Chomage , 1996 - Rapport de synth ט se , Rabat , 1996 . 10 Youssef Courbage , " Peninsule arabique - Les surprises de la demographie " , Maghreb - Machrek , . 11 June 1994 . על אלג ' יריה כותב פארג : " נראה שהקריסה הפתאומית בקצב הילודה באלג ' יריה בשנת 1986 הייתה תגובה , עם פיגור של שנה אחת , לנפילה במחירי הנפט והגז ... המסע להגבלת הילודה שהתקיים מאז שנת , 1983 מצא שהמשפחות היו פתוחות יותר למסר הזה ככל שרמת החיים שלהן ירדה . Algerie" , Maroc , Tunisie : vers la famille restreinte ? " Population et Societes , July - August 1990 . . 12 הנתונים המפורטים לגבי הפריון בעירק בסקר בריאות הילדים במדינות המפרץ משנת 1989 לא פורסמו . רק רמת הפריון ונתוני הפריון לשנת 1989 הם נגישים . Youssef Courbage , " Fertility Transition in Syria : " From Implicit Population Policy to Explicit . 13 Explicit Economic Crisis , " Family Planning Perspectives , No . 4 . December 1994 . . 14 לדברי גד גילבר , שובם של הפועלים הללו החמיר את הקשיים הכלכליים ועודד את ממשלת ירדן ליזום תוכניות לתכנון המשפחה בשנת , 1993 וזאת חרף התנגדות פוליטית וחברתית קשה . בספרו : Population Dilemmas in the Middle East , Franck Cass , London , 1997 . . 15 יכולת כלכלית משופרת של מעמד הביניים תוכל לעודד הקמת משפחות והתנהגות פורייה שתוביל להתפוצצות אוכלוסין . Nader Fergany , " Dynamics of Demography and Development in the Mediterranean Basin : , Implications to the Potential Migration to Europe , " Mediterranean Conference on Population Migration and Development , Council of Europe , Palma de Mallorca , October 1996 . . 16 האסטרטגיות הדמוגרפיות השונות של קבוצות חברתיות , דתיות ואזוריות בתוך מדינה מסוימת הן דוגמה חשובה . הגדלת האוכלוסייה כדי לשמר או לחזק את מעמדה של קבוצה מסוימת היא תגובה נפוצה . במצרים , קבוצות אסלאמיות הנהיגו מדיניות של סיוע בדיור שמעודד נישואין מוקדמים ופריון גבוה של הזוגות . בסודן היו הבדלים בין תושבי הצפון הערבים והמוסלמים לבין השחורים , הנוצרים והאנימיסטים שבדרום . בסוריה , האזורים שהכי פחות תמכו בממשלה המרכזית היו גם הפוריים ביותר , למשל , אזור חלב . בלבנון הקפידו השיעים המוסלמים לשמור על רמת פריון גבוהה כדי לפצות את עצמם על כך שהורחקו מהסכם חלוקת הכוחות משנת . 1943 בעירק , אצל הכורדים בצפון ואצל השיעים בדרום , רמת הפריון גבוהה מאשר אצל הערבים הסונים . עדיין אי אפשר לזהות את ההבדלים בין הפלסטינים לבין הירדנים בירדן . בערב הסעודית , באזור התימני המסופח , חבל עסיר ובאזור השיעי , רמת הפריון גבוהה מאשר באזורים המרכזיים , נג ' ד וחג ' אז .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר