עמוד:

האם הירידה ברמת הפריון מסיבות כלכליות היא תהליך הפיך ? בגלל התנודות בכלכלה הערבית נשאלת השאלה , מה יקרה אם תחול התאוששות כלכלית . האם יש לצפות לעלייה בפריון עקב עלייה במחירי הנפט ? ➜ סימני התאוששות המחירים כבר קיימים : מחירי הנפט , שירדו עד ל - 13 דולרים לחבית עלו שוב , ובתחילת 1997 עמדו על 23 דולרים . יש הטוענים שאם הירידה בפריון נובעת מן המיתון הכלכלי , הרי ששיקום כלכלי אמור לגרום עלייה בפריון . לדעתי ולדעת חוקרים נוספים , אין לצפות לעלייה בפריון עקב התאוששות כלכלית ( עלייה במחירי הנפט ) . הטענה הזו מבוססת על מודל כלכלי שמראה שגם אם הגורם הראשון שהתחיל את השינוי נעלם או משנה כיוון - המגמה של השינוי לא בהכרח תשתנה . בין היתר , מפני שגורמים אחרים , כמו השכלה , מתחילים גם הם להשפיע על הפריון בצורה שונה מאשר לפני כניסתו של הגורם הכלכלי . אם כן , קשה להניח שהפריון יחזור ויעלה , גם אם הכלכלה תתאושש . גורמים נוספים המשפיעים על הפריון - פתיחות למערב ומצב פוליטי מאחר שהמצב הכלכלי אינו אחראי יחיד לירידה בפריון , נדון בהמשך בגורמים נוספים שמשפיעים על הפריון : הבדלים בפתיחות כלפי תרבות המערב והמצב המדיני . מדינות המגרב ומדינות המשרק - שיעורי פריון שונים את העולם הערבי אפשר לחלק לשני אזורים - אל - מגרב ( בערבית : המערב ) ואל - משרק ( בערבית : המזרח ) . כל השוואה בין מדינות ערב בשני האזורים הללו תהיה כוללנית ולא תציג את המציאות במלוא מורכבותה . עם זאת , הגיאוגרפיה וההיסטוריה הקולוניאלית והפוסט קולוניאלית עיצבו גישה שונה לפריון במדינות המגרב מן הגישה במדינות המשרק , ולכן חשוב לערוך את ההבחנה בין שני האזורים . מדינות המגרב היו שנים רבות מושבות של אירופה ( אלג ' יריה 130 שנים , תוניסיה 75 ומרוקו , ( 44 וגם אחרי קבלת עצמאותן המשיכו בקשרים הדוקים עם אירופה . מן הנתונים עולה שהנשים במדינות המגרב נישאות בגיל מבוגר יותר ויולדות פחות ילדים מן הנשים באזור המשרק ( טבלה . ( 1 מה הם , אם כן , המשתנים שהשפיעו על פריון נמוך יחסית במדינות המגרב ? ייתכן שהדבר נובע מן העובדה שההשפעה האירופית הייתה חזקה כאן יותר מאשר במזרח . עיתונים זרים מגיעים למדינות המגרב לפני שהם מגיעים למדינות אחרות במזרח התיכון . " לה פיגרו " ו " ל ' אקיפ " מודפסים בקזבלנקה , " לה מונד" נמכר שם כבר ביום הדפסתו . ערוצי הטלוויזיה הצרפתיים והאירופיים פופולריים יותר מאשר התחנות המקומיות . חשיפה כוללת זו לתקשורת ולמסרים הדמוגרפיים , השפעתה רבה על מיעוט עירוני אמיד החשוף לערוצי התקשורת והשפעתה פחותה על הרוב הכפרי , שמטבע הדברים חשוף פחות לאמצעי התקשורת . אולם דווקא אצל הרוב הכפרי של האוכלוסייה באזור המגרב מואצת הירידה בפריון ביחס לאזור המשרק . נחוץ , אם כן , לחפש משתנים נוספים המשפעים על הירידה בשיעורי הפריון במדינות המגרב . האם השכלה הוא אחד מהם ? אחד המרכיבים של השכלה הוא השפה . באזור המגרב , חרף מדיניות הערביזציה שהנהיגו הממשלות , השימוש בצרפתית הולך ומתפשט . זהו נכס חיוני כדי לקבל עבודה במגזר הפרטי ולעתים גם במגזר הציבורי . ספרי הדרכה ולימוד בצרפתית ( שנכתבו בצרפת או במגרב ) יכולים להעביר מסרים שונים מאלה שנכתבו בערבית , וזאת אף שהתוכן אמור להיות זהה . סביר להניח שהשפה אינה כלי ניטרלי להעברת מסרים . היא משפיעה על אל - מגרב ואל - משרק אל - מגרב הוא שם כולל למדינות צפון מערב אפריקה הדוברות ערבית : תוניסיה , אלג ' יריה ומרוקו . יש המונים עם מדינות המגרב גם את לוב - או לפחות את חלקה המערבי . מדינות אל - משרק הן מדינות במזרח התיכון הדוברות ערבית . ➜ על ההשפעה של ירידת ההכנסות מנפט במדינות ערב השונות ראו המאמר : " גיאופוליטיקה ואנרגיה במזרח התיכון " , עמ ' . 142 בסעיף שלפנינו המחבר דן בהבדלים ברמת הפריון בין מדינות המגרב למדינות המשרק ומנסה להסביר אותם . עקבו אחר ההסברים וציינו מהו ההסבר המרכזי . נמקו את קביעתכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר