עמוד:

באופן מפתיע נראה ש - 13 מתוך 20 מדינות עברו באותו הזמן שינוי בשיעור הפריון שלהן , כאילו הנחתה אותם יד בלתי נראית . הסיבה לכך היא צניחת מחירי הנפט : בין 1980 ל - 1985 חלה ירידה אדירה במחירי הנפט , והיא הובילה לירידה גדולה בהכנסות ממשאבי הטבע . הירידה הגיעה ל - % 50 בבחרין ובברית האמירויות , ל - % 75 בכווית ול - % 87 בערב הסעודית , שהייתה המדינה העשירה ביותר , בעלת ההשפעה הרבה ביותר באזור והפתוחה ביותר להגירה . התוצר הלאומי הגולמי ( התל " ג ) התכווץ כמעט באותה מידה כמו ההכנסות מהנפט , וירד ב - % 60 % - 50 במדינות השונות . ההשפעה של ההידרדרות הכלכלית על המצב הדמוגרפי הייתה חד משמעית . בערב הסעודית השתנה הפריון בהתאם לשינויים במחירי הנפט . בשנת 1986 הביאה לעולם משפחה סעודית ממוצעת " רק " 6 . 5 ילדים בהשוואה ל - 8 . 3 ילדים 10 שנים קודם לכן . שיעור הילודה בכווית , שהיה 47 לאלף נפש בתחילת שנות ה - , 80 ירד ל - 44 לאלף נפש בשנת , 1986 והגיע ל - 39 לכל אלף בשנת . 1992 בשאר מדינות חצי האי ערב התרחשו תהליכים דומים . גם בעומן , שם תומך המשטר בריבוי ילדים בשל ההשפעה המוסלמית האבאדית , לא הצליחו לעמוד בפני כוחותיו של המיתון הכלכלי . הפריון ירד מ - 7 . 84 ילדים ל - . 6 . 65 באופן דומה , בעירק , בתוך כמה שנים ירד הפריון מ -7 ילדים ל - 5 . 2 בשנת . 1989 ומה קרה במצרים ? במצרים התחילה ירידה בפריון בשנים . 1970 - 1965 ירידה זו התחוללה כתוצאה משינויים תרבותיים שגרמו לעלייה בגיל הנישואין ולירידה בגודל המשפחה . בעולם הערבי , גודלה של מצרים ויוקרתה הפוליטית , הן תחת שלטונו של המלך פארוק ( 1936- 1952 ) הן תחת שלטונו של גמאל עבד אל - נאסר ( , ( 1970 - 1954 הפכו אותה לגורם תרבותי חשוב בעולם הערבי . תעשיית הקולנוע המצרית הציגה את דמות האישה המודרנית והמשוחררת ( יחסית ) , ושידרה את המסר הדוגל בתכנון המשפחה . הסיבה להפצת מסר זה נבעה מחששו של הממשל המצרי שמא יכביד הגידול המהיר של האוכלוסייה על הכלכלה המצרית ועל משאבי המדינה . אך האוכלוסייה הכפרית במצרים , במזרח התיכון ובצפון אפריקה , שהייתה אנאלפביתית ברובה , לא אימצה תמיד את " האופנות " האלה . מי שהושפע מהמסר היה מיעוט משכיל ואותן קבוצות באוכלוסייה שמצבן הכלכלי היה סביר . לכן המגמה הזו לא נמשכה . שנים לאחר מכן , עקב שינויים כלכליים , החל תהליך המעבר מרמת פריון גבוהה לנמוכה במצרים באופן ברור . אסלאם אבאדי ענף של האסלאם השיעי . נקרא על שם אבו אללה אבן אבאד ( המאה ה - . ( 7 ענף זה של האסלאם נפוץ בעומן וידוע בעקרונות המוסר והצניעות הקפדניים שלו . טבלה : 4 תחילת התהליך של ירידה ברמת הפריון

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר