עמוד:

שינויים בכלכלה - הכוח המניע את המעבר מרמת פריון גבוהה לנמוכה המעבר מרמת פריון גבוהה לרמת פריון נמוכה יחסית מקורו בכוחות כלכליים חזקים . הירידה בפריון קשורה לסיום תקופה שבה הייתה הכלכלה מבוססת על הכנסות גבוהות ממשאבי טבע - נפט ופוספטים - שאפשרו לממשלה להשקיע בפיתוח תשתיות ושירותים חברתיים . מרוקו , המדינה הערבית הנמצאת בשולי המזרח התיכון , הייתה המבשרת של המהפכה הדמוגרפית הנזכרת לעיל . עד לפני זמן לא רב היו משאבי הפוספטים הכוח המניע את כלכלת מרוקו , והמצב הכלכלי היה יציב למדי . תוכניות החומש של מרוקו מאז 1960 ועד אמצע שנות ה - 70 כללו תוכנית לירידה בפריון - אבל לשווא . אזרחי מרוקו התעלמו מבקשות הממשלה לתכנון הילודה והבהירו כי הם מעדיפים משפחות גדולות וכי אין הם מעוניינים להשתמש באמצעי מניעה . כפי שקרה במדינות ערביות אחרות , ההכנסות שמקורן במכירת הפוספטים חולקו לתושבי המדינה וחיזקו את ההעדפה למשפחות גדולות . כשמחירי הפוספטים בעולם עלו היה אפשר להגדיל את מימון ההוצאות הממשלתיות על תשתיות ושירותים . כמו כן שכרם של פקידי הממשלה עלה , מצרכים חיוניים סובסדו , ושכר הלימוד באוניברסיטאות הוזל בעזרת מענקים לסטודנטים . בשנת 1975 החל השינוי בפריון בעקבות נקודת מפנה פוליטית וכלכלית : בתוך כמה שנים איבדה המדינה את ההכנסות ממכירות הפוספטים - ואז , דווקא בתקופה שהמלחמה בסהרה * תבעה כספים רבים לצבא - ירד מחיר הפוספטים לחצי . במהלך 12 השנים 1982 - 1971 ירד שיעור הפריון במרוקו מ - 7 ילדים ל - - 5 . 5 ירידה עצומה שאי אפשר להסבירה באמצעות הגורמים המסורתיים , כמו - עיור , השכלה , תמותת תינוקות וכדומה . התופעה נגרמה אך ורק מן המצב הפוליטי ומן המדיניות הכלכלית החדשה שנבעה ממנו . למדינה היו פחות הכנסות ממשאבי הטבע , ולכן הייתה צריכה לקחת יותר מהאזרחים . בשנים 1975 - 1972 עלו המסים ביותר מ - % . 50 הנטל של הוצאות המדינה , שמומנו עד כה ממכירת פוספטים , עבר אל התושבים . מרוקו נטשה את המסורת של " מקומה של האישה בבית " עשור שלם לפני ששאר העולם הערבי עשה זאת , ועודדה את כניסת הנשים למעגל העבודה . קצב החיים החדש השפיע על החלטות הקשורות לנישואים ולהולדה . לחצים כלכליים - העלות של הבאת ילד לעולם , היחלשות המשפחה המורחבת שעד כה סייעה לגדל את הילדים - כל אלו החלו לתת את אותותיהם . מצב דומה נוצר גם בקרב משפחות חסרות השכלה . כניסתן של נשים למעגל העבודה היא גורם חשוב שהשפיע על שיעורי הפריון בשנת . 1975 בשנים 1995 - 1960 מספר הנשים בנות 34 - 20 העובדות מחוץ לביתן ( אלה אחראיות ל - % 85 מן הלידות ) , עלה פי - 4 והשתנה ממצב של פחות מ - % 10 נשים עובדות למצב של % 37 נשים עובדות . מספר הנשים העובדות עלה , בעיקר ב - , 1975 כתגובה למשבר הכלכלי . עבודת הנשים החליפה את ההכנסות ממשאבי הטבע . מרוקו היא המדינה היחידה שעברה משיעורי פריון גבוהים לנמוכים בשנות ה - , 70 כפי שעולה מטבלה 4 ( אם נתעלם מן המדינות הקטנות , לבנון ותוניסיה , שבהן החל התהליך מוקדם יותר , וממצרים , שבה נכשל התהליך ) . יותר מ - 10 שנים מפרידות בין מרוקו לשאר המדינות בעולם הערבי , והירידה בפריון מתחילה אצלם בשנים . 1990 - 1985 בתוך כמה שנים המזרח התיכון הערבי כולו הגיע לרמות הפריון שקבעה מרוקו 10 שנים קודם לכן ( טבלה . ( 4 בסעיף שלפניכם המחבר דן בקשר בין כלכלה לפריון ובהשפעת הכלכלה על הפריון . שערו כיצד מצב כלכלי עשוי להשפיע על הפריון . * בשנת 1975 החריף הסכסוך בין מרוקו ואלג ' יריה בעניין סהרה המערבית - לאחר שמרוקו טענה לריבונות על השטח וסיפחה אותו . אזור זה עשיר בפוספטים . 14 שנים אחר כך , ב - , 1989 הגיעו הצדדים להסכם על הפסקת אש .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר