עמוד:

עלייה באחוז התושבים העירוניים : מקובל לראות בעלייה באחוז העירוניים את אחת הסיבות לירידה בפריון . האוכלוסייה במרוקו הייתה בעבר אוכלוסייה כפרית בעיקרה והיא נשארה כזאת גם היום . למרות זאת קיימת ירידה בשיעור הפריון . ( כיום האוכלוסייה היא אמנם כפרית פחות , אך מכיוון שרוב אזרחי המדינה הבוגרים נולדו בכפר -המנטליות שלהם נשארה כפרית בעיקרה ) . עלייה במספר יודעי קרוא וכתוב : בשנת - 1975 בתחילת הירידה בשיעור הפריון - היו רוב הנשים הבוגרות ( % 84 ) ורוב הגברים הבוגרים ( % 58 ) במרוקו ➜ אנאלפביתים . גם כיום ( למרות העלייה הקטנה במספר יודעי קרוא וכתוב ) המצב דומה : רוב הנשים הבוגרות ( % 68 ) וכמעט מחצית הגברים הבוגרים ( % 42 ) הם אנאלפביתים . עלייה בשיעור הלומדים בבית הספר : בשנת 1975 למדו בבית הספר פחות ממחצית הילדים בני . ( 49 % ) 13 - 8 שיעור הילדים הלומדים כיום בבתי הספר עלה רק במעט , והוא עמד על % 62 ( נכון ל - . ( 1994 עלייה במעמד האישה ➜ ועלייה בהשתתפות נשים בשוק העבודה : למרות העלייה באחוז הנשים העובדות - מעולם לא היה מעמד האישה במרוקו חזק ויציב , ואין בנתון זה די כדי להסביר את הירידה בשיעור הפריון שם . ירידה בשיעור תמותת תינוקות : תמותת התינוקות במרוקו בשנת 1975 הייתה יותר מ - 100 לכל אלף לידות . כיום ( 1997 ) שיעור תמותת התינוקות הוא עדיין גבוה יחסית - 62 לכל אלף לידות . מכאן - שגם נתון זה אינו יכול להסביר את המעבר מרמת פריון גבוהה לנמוכה במרוקו . מצב דומה למצב במרוקו קיים גם במדינות אחרות , כמו - מצרים , סוריה ומדינות המפרץ . כלומר : ירידה בתמותת תינוקות , עלייה מסוימת בשיעור מקבלי חינוך , במספר יודעי קרוא , ברמת ההכנסה וברמת הצריכה השפיעה אך מעט על הירידה הדרמתית בשיעור הפריון . ( הפריון ירד אף על פי שרוב הגורמים לא השתנו בהרבה . ) מסתבר , אם כן , שיש עוד גורמים , שלא נבדקו או שלא נותחו בהיקף הראוי . מה הם הגורמים שיכולים להסביר את השינוי בפריון ? בסעיפים הבאים נדון בשניים מהם : במצב הכלכלי ובמצב הפוליטי . ➜ נתונים מעודכנים על מדדים שונים במרוקו ראו בנספח הצבעוני . ➜ על הקשר שבין חברה פטריארכלית לבין מעמד האישה ראו המאמר : " נשים במזרח התיכון בפתח המאה ה - - 21 תהליכי שינוי ואתגרים " , עמ ' . 77 מהי טענתו המרכזית של המחבר בסעיף זה , וכיצד הוא מנמק אותה ? משפחה סעודית עירונית בחדר המגורים בביתה בעיר דהרן AE על הקיר תלויה תמונתו של בעל הבית לאחר סיום לימודים באוניברסיטה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר