עמוד:

לטענת המחבר תמונת הפריון בעולם הערבי באמצע שנות ה -90 היא רבת ניגודים ואילו בראשית שנות ה - 60 יש פחות הבדלים בשיעורי הפריון במדינות הערביות : הביאו הוכחות לכך מטבלה . 1 הביאו דוגמה למדינות שבהן רמת הפריון קרובה לרמת התחלופה הבין דורית © 2 . 1 ילדים לאישה ® ולמדינות שרמת הפריון בהן רחוקה מאוד מרמת התחלופה הבין דורית . כבר בשנות ה - 60 הייתה רמת הפריון בלבנון נמוכה יחסית . שערו מדוע . * שיעורי הפריון במדינות המזרח התיכון וצפון אפריקה , ממוצע לשנים : 2000 - 1995 טבלה : 1 שיעורי הפריון * בשנים - 1995 , 1960 ומספר האחוזים שהפריון צריך לרדת כדי להגיע לשיעור של 2 . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר