עמוד:40

משיעור הילודה במדינות שכנות שאינן מוסלמיות . מסקנות אלו הטביעו את חותמן על כל הניתוחים שעסקו בדמוגרפיה של האזור . קלילנד ווילסון ( , ( Cleland , WiIlson מומחים הנחשבים " חדשניים " בנושא רמת הפריון בעולם , המשיכו עד שנת 1987 לתמוך בתפיסה הקושרת בין העולם הערבי - מוסלמי ובין פריון גבוה . לעומתם , סתר פארג ( Fargue ) את התפיסה הזאת והצביע על ירידה בשיעורי הפריון בעולם הערבי . ואולם גם לפארג לא היה ברור אם מדובר בתנודה בלבד או במגמה קבועה לאורך זמן . בשעת כתיבת מאמר זה - בשנת - 1997 אפשר לומר כי מדובר במגמה ברורה : קיימת ירידה ברמת פריון האישה בעולם הערבי . וכך בעוד שבשנת , 1993 עדיין הייתה רמת הפריון בעולם הערבי 5 ילדים לאישה , הרי שב - 1997 ירד הפריון לרמה של 4 ילדים * . בהמשך המאמר יידונו כמה גורמים המשפיעים על הירידה ברמת הפריון . אחדים מהם אינם שנויים במחלוקת , אחרים פחות ברורים ומובהקים וקשה לכמת ולמדוד אותם . שיעורי הפריון במדינות ערב השונות בעבר וכיום לעתים קרובות מתארים מחקרים דמוגרפיים את המעבר מרמת פריון גבוהה לנמוכה כתהליך קווי ורציף , ואולם - לא כך הדבר . המעבר מ - 7 ילדים בשנות ה - 60 ל - 4 ילדים בסוף שנות ה - 1998 ) 90 ) הוא תהליך המלווה בתנודות . לדוגמה - במצרים בשנת 1965 היה שיעור הפריון 7 ילדים לאישה . בשנים 1970 - 1965 הייתה ירידה ראשונה בשיעורי הפריון . אחר כך , במשך 20 שנה ברציפות , לא חל שינוי בשיעור הפריון , מלבד תנודות שנתיות . רק לאחר 1990 החל שיעור הפריון לרדת באופן קבוע ומתמשך , וב - 1995 הגיע הפריון במצרים ל - 3 . 6 ילדים לאישה . בסוריה בשנים 1985 - 1975 עלה וירד שיעור הפריון בטווח של כ - % 6 ורק באמצע שנות ה - 80 החלה הירידה הברורה בשיעור הפריון . רמת הפריון הנוכחית בעולם הערבי היא מלאת ניגודים , לעומת המצב בעבר - בתקופה שלפני המעבר מ - 7 ילדים ל - - ( 1998 ) 4 שאז היה שיעור הפריון הגבוה דומה כמעט בכל המדינות הערביות , וההבדלים שבין מדינה למדינה ( פרט ללבנון ) היו הבדלים חסרי חשיבות וזניחים . בעזרת טבלה 1 וטבלה 2 תוכלו לעמוד על ההבדלים בתמונת המצב של הפריון בעולם הערבי בשנת 1960 ובשנת . 1995 טבלה 1 מראה את אחוזי השינוי שצריכים עדיין להתרחש כדי שרמת הפוריות במדינות שונות תגיע לרמת התחלופה הבין דורית ( 2 . 1 ילדים לאישה ) . באזור המגרב ( להלן - עמ ' 48 ) כבר הסתיים התהליך ברובו ( % , ( 80 בעמק הנילוס - % , 66 במזרח התיכון - כ - % , 50 ובחצי האי ערב רק כ - % . 20 מעבר מרמת פריון גבוהה לנמוכה ( Fertility Transition ) תהליך של ירידה ברמת הפריון משיעורים גבוהים - 7 - 6 ילדים לאישה בתקופת הפוריות ( אופייני במדינות עניות ומתפתחות ) לשיעורים נמוכים - 3 - 1 ילדים לאישה ( אופייני במדינות עשירות ומפותחות ) . * נתונים מעודכנים על הפריון ועל הריבוי הטבעי במדינות שונות במזרח התיכון ראו בעמוד הבא וגם בנספח הצבעוני , בעמ ' . 218 נשים בחדר ההמתנה של מרפאה ציבורית לתכנון המשפחה בקהיר , שנות ה -90

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר