עמוד:39

שינויים בשיעורי פריון האישה בעולם הערבי היבטים כלכליים ופוליטיים עיבוד ממאמרו של : יוסף . קורבאז ' Youssef Courbage תקציר מאמר זה מנסה לברר מדוע חלה ירידה ברמת הפריון בעולם הערבי בשנות ה - 90 של המאה ה - . 20 המחבר מזכיר שני גורמים המשפיעים בדרך כלל על ירידה בשיעורי הפריון : עלייה בגיל הנישואין ושימוש הולך וגובר באמצעי מניעה . גורמים אחרים - ירידה בתמותת תינוקות ועלייה ברמת ההשכלה , ברמת ההכנסה וברמת הצריכה - השפיעו לטענתו אך מעט על הירידה בשיעור הפריון . המחבר מדגיש שהאטה כלכלית , מידת הפתיחות של תושבי האזור לתרבות המערב והמצב המדיני - הם הגורמים העשויים להסביר את השינוי שחל ברמת הפריון בעולם הערבי . יש לציין שהמחקר המדעי והדיון האקדמי לא הרבו לעסוק בגורמים הללו . מחבר המאמר קושר את הירידה בשיעורי הפריון במדינות מסוימות לסיום התקופה שבה הייתה הכלכלה מבוססת על הכנסות גבוהות ממשאבי טבע - נפט ופוספטים . בעקבות הצטמצמות ההכנסות ממשאבי הטבע חלו שינויים כלכליים - חברתיים , ואלה השפיעו באופן עקיף על הפריון . חשיבות ניכרת הוא מייחס גם למדיניות של תכנון המשפחה שממשלות נוקטות ולקשר שבין הדמוגרפיה לפוליטיקה . ( העורכים ) פתיחה נכון לשנת - 1995 ירד שיעור הפריון בעולם הערבי לרמה של פחות מ - 4 ילדים לאישה . בכמה מדינות ( מרוקו , תוניסיה ולבנון ) , בקבוצת הנשים בעלות השכלה תיכונית , מספר הילדים לאישה הוא אף פחות ממה שדרוש לתחלופה בין דורית . שיעורי הפריון בעולם הערבי נמוכים משיעורי הפריון באפריקה באזורים שמדרום לסהרה ( ממוצע של , ( 6 . 4 וגבוהים מאלה שבדרום - מזרח אסיה ובהודו ( 3 . 7 ) ובאמריקה הלטינית ( . ( 2 . 9 לפנינו מגמה ברורה של ירידה בשיעור הפריון בעולם הערבי , המתרחשת באזור שאוכלוסייתו ידועה , בצדק או שלא בצדק , כאוכלוסייה המתנגדת לשינויים . ואכן , עד שנות ה - 70 של המאה ה - 20 הייתה הדמוגרפיה הערבית מעוז של פריון טבעי ושל התנגדות לשינויים במבנה המשפחה . הירידה המשמעותית בתמותת תינוקות בעולם הערבי לא הייתה מלווה בירידה בשיעור הילודה ובשיעור הפריון - פרט ללבנון , שבה הירידה בתמותת תינוקות הייתה מלווה בירידה בשיעורי הילודה והפריון אצל חלק מן האוכלוסייה . הפריון הגבוה שאפיין את העולם הערבי שימש בסיס לתפיסה המקשרת בין פריון לבין האסלאם , דתם של % 97 מן הערבים . קירק במאמרו " גורמים המשפיעים על ילודה אצל מוסלמים " מציג 3 קביעות : . 1 בעולם הערבי - מוסלמי שיעור הילודה גבוה . . 2 בעולם הערבימוסלמי אין מגמת ירידה בשיעור הילודה . . 3 שיעור הילודה במדינות מוסלמיות גבוה המאמר מעובד ממאמר שפורסם ב : Population and Environment , , Volume 20 , No . 4 , March 1999 pp 353 - 380 . על המחבר : יוסף קורבאז ' הוא דמוגרף וחוקר במכון הלאומי למחקר דמוגרפי בפריס . מחקריו מתמקדים בקשר שבין דמוגרפיה לפוליטיקה ולהיסטוריה . קורבאז ' חקר את נושא תכנון המשפחה ופריון האישה במדינות ערביות ומוסלמיות ואת נושא המיעוטים באירופה . רמת תחלופה בין דורית ( Replacement Fertility Level ) שיעור הפריון שבו האוכלוסייה שומרת על גודל קבוע . בדרך כלל , השיעור עומד על 2 . 1 ילדים לאישה . שיעור זה מביא בחשבון זוג הורים - אישה אחת וגבר אחד - ואחוז מסוים של תמותת תינוקות . שיעור הילודה מספר התינוקות שנולדו באוכלוסייה בשנה מסוימת , לכל 1 , 000 נפש . שיעור הפריון מספר הילדים הנולדים בממוצע לאישה במהלך תקופת הפוריות ( 45 - 15 שנים ) .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר