עמוד:32

טהרה , כדבריו הלעגניים של האיאתאללה ח ' ומייני ( מנהיג המהפכה ושליט אירן בשנים 1989 - 1978 ) על יריביו , אלא בהשגת " עוצמה בעולם " ( כניסוחו של מרטין קרמר ) . מהות זו של האסלאם תתממש " רק בתנאי שתוקם מדינה אסלאמית […] שתקום תחת ריבונותו של האל " . על פי גישה זו שואפות התנועות האסלאמיות לשנות את הקשר הפורמלי שהיה קשר סמלי בלבד והתקיים בעבר בין דת לפוליטיקה , ולהופכו לקשר אמיתי והדוק , השואף ביסודו לשנות את מערכת היחסים המסורתית בין הדת לפוליטיקה , שבה המדינה היא השולטת בדת , ולהופכה למערכת שבה הדת היא השלטת , והפוליטיקה כפופה לה . עם זה ראוי לציין כי אף שמעולם לא שלטה דת האסלאם בפוליטיקה , הרי שבהיסטוריה המוסלמית השפיעה ההלכה מאוד על חיי היום - יום , הדת שימשה כמקור הלגיטימציה החשוב ביותר , והדיון הפוליטי התנהל למעשה כשיח דתי . כלומר - בעבר ( ולעתים קרובות אף בהווה ) הגדירו תנועות פוליטיות את עצמן ואת יעדיהן במונחים אסלאמיים , כגון - השלטת הצדק האסלאמי האמיתי - ולא במונחים פוליטיים - חברתיים , כמו - מלחמת מעמדות . התואר " אסלאם רדיקלי ( קיצוני ) " מצביע על הניגוד שבין התנועות האסלאמיות המודרניות לבין האסלאם הרשמי שייצגו חכמי הדת - העלמא . בעוד שמי שהשתייך לאסלאם הרשמי קיבל את מרותם של השליטים ושירת אותם , או התרחק מפוליטיקה מתוך כניעות או סלידה , הרי שהתנועות האסלאמיות הרדיקליות שואפות להפוך את הסדר הפוליטי על כנו ( התואר " רדיקלי " מיוחס להן אך ורק משום שאיפותיהן הפוליטיות ) . חברי תנועות אלו בזים לאנשי הדת הממוסדים על התרפסותם לפני השלטון , ותולים בהם את האחריות למצבו העגום של האסלאם . יתרה מזאת , בעוד האסלאם הרשמי מכיר במדינה ובמוסדותיה , שולל האסלאם הרדיקלי את הלגיטימיות של המשטרים הקיימים , ואף את עצם קיומן הנפרד של המדינות השונות . שאיפתו של האסלאם הרדיקלי היא להקים מדינה אסלאמית על - לאומית . בעוד שהעלמא התפשרו עם ההתמערבות , הרי שהאסלאם הרדיקלי שולל אותה מכול וכול . בהקשר הכלכלי - חברתי , לעומת זאת , המסר של רוב התנועות האסלאמיות שמרני למדי : הוא מקדש את הרכוש הפרטי ומקבל את האי - שוויון הקיים בחברה ( גישה המנחה משטרים ערביים רבים במזרח התיכון ) . לכאורה , יש בעלייתו של הפונדמנטליזם או האסלאמיזם סתירה פנימית : מצד אחד התנועות האסלאמיסטיות שואבות השראה מן ההיסטוריה ; הן מפנות עורף לעת החדשה ושואפות במה שונה האסלאם הרדיקלי מן האסלאם הרשמי שייצגו חכמי הדת - העלמא . . -- ? מסגד באירן בעיר ק » ם , עיר הידועה כמרכז דתי AE סגנון הבנייה של מסגד זה הוא דוגמה לסגנון האדריכלות המוסלמי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר