עמוד:7

כל מאמר מלווה במגוון אמצעים דידקטיים שהוסיפו העורכים . אלה כוללים : מושגים , הרחבות , עדכונים ופעילויות - המופיעים בשולי המאמר , וכן תקציר , מוקדי דיון ורשימת אתרי אינטרנט . מטרתם של אמצעים אלה היא לסייע בקריאת המאמרים , בהבנתם ובעריכת הדיון סביבם ( ראו עמ ' . ( 8 התמונות המופיעות בספר נבחרו על פי שיקול דעתם של העורכים , ואין הן מופיעות במאמרים המקוריים . הן נועדו להמחיש לקוראים מקצת נושאי המאמרים גם באמצעים חזותיים . במקראה שולבו קטעי עיתונות . הכתבה העיתונאית שהיא קצרה מן המאמר המדעי עוסקת בדרך כלל באקטואליה - עשויה לתרום ללמידה וליצור עניין אצל הקוראים . מונחים ושמות ערביים מציבים בעיות של תעתיק . בדרך כלל נקטנו תעתיק פונטי , דהיינו תעתיק המבוסס על ההגייה . רוב השמות נכתבו בכתיב חסר , ולעתים הוספנו ניקוד חלקי . במפות שבנספח הצבעוני - רוב השמות כתובים בכתיב חסר . על מבנה המקראה ועל תכניה המאמרים קובצו על פי נושאיהם ל - 5 יחידות ונספח : יחידה : 1 תהליכים גיאוגרפיים - פוליטיים - המאמר הפותח את היחידה דן במעמדו הפוליטי של המזרח התיכון על רקע שינויים בזירה הבינלאומית בסוף המאה ה - . 20 מאמר אחר בוחן את הקשרים של טורקיה עם המערב ועם מדינות במזרח התיכון , ומציין נקודות מפנה שחלו ביניהן לאורך השנים . יחידה : 2 חברה ואוכלוסייה - המאמרים ביחידה זו עוסקים בנושאים : עליית התנועות האסלאמיסטיות , והקשר שלהן למודרניזציה ולדמוקרטיה ; הקשר בין המצב הפוליטי והכלכלי לשיעורי הפריון בעולם הערבי ; ההרכב האתני במזרח התיכון והשלכותיו על החברה ; הגירת עובדים אל מדינות המפרץ , ומאמצי המדינות לבסס את כוח העבודה בהן על עובדים מקומיים . המאמר החותם יחידה זו עוסק במעמדן של הנשים בחברה המזרח - תיכונית . יחידה : 3 יישובים עירוניים ויישובים כפריים - המאמר הפותח את היחידה עוסק בתהליך העיור בעולם הערבי , תוך מיון לקבוצות של מדינות שיש להן מאפייני עיור דומים . מאמר נוסף מתאר ומנתח פיתוח אזורי ועירוני בברית האמירויות הערביות . מאמר אחר מציג גישה הבוחנת את הקשר בין הנוף העירוני לבין אידאולוגיות פוליטיות שונות . לבסוף מובא מאמר שבוחן את השפעת המהגרים החוזרים על פיתוח האזור הכפרי . יחידה : 4 כלכלה ומשאבים - המאמרים המקובצים ביחידה דנים בסוגיות שונות : הירידה מהכנסות הנפט והשפעתה על מדינות המזרח התיכון ; ההתמודדות עם בעיית המחסור במשאבי המים והקרקע ; תהליכי תיעוש בערב הסעודית ופיתוח תיירות בתימן - כמדגימים תהליכים המתרחשים במגזרים כלכליים אלה במזרח התיכון בכלל . יחידה : 5 איכות הסביבה - השלכות חברתיות וסביבתיות המתלוות לתהליכי הפיתוח באזור . המאמר העוסק במצרים דן במודעות התושבים לאיכות הסביבה ובפעילותם בנושא זה . והמאמרים העוסקים באירן ובטורקיה מציגים את בעיות הזיהום הסביבתי במדינות אלה ומעלים דרכי פעולה אפשריות לפתרונן . נספח : נתונים עדכניים - הנספח כולל מידע חזותי וגרפי - מפות , טבלות ותרשימים , וכן טקסטים , מילון מושגים ורשימת אתרי אינטרנט . כל סוגי המידע המופיעים בנספח נאספו ועובדו בידי העורכים , ומטרתם להעשיר ולגוון את נושאי הלימוד , לתת לתלמידים אפשרויות להפעיל מיומנויות של ניתוח נתונים וקריאת מפה , להרחיב בנושאים שהמאמרים עוסקים בהם , ולהשוות תופעות ותהליכים בין מדינות . רוב הנתונים לקוחים מתוך מקורות מהימנים ( ככל האפשר ) , כגון האו "ם והבנק העולמי . אנו מקווים שהמקראה תעזור לתלמידים להכיר ולהבין טוב יותר את תהליכי השינוי המעצבים את המזרח התיכון , תתרום לפיתוח כישורים של חשיבה השוואתית וחשיבה אינטגרטיבית , ותעודד את הקוראים לגבש הערכה והשקפה על האזור שמדינת ישראל היא חלק ממנו . צוות העורכים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר