עמוד:6

פתח דבר המקראה שלפניכם מלווה את הנושא " גיאוגרפיה של המזרח התיכון " והיא פותחה על - פי תכנית הלימודים . במקראה נכללים 19 מאמרים שהתפרסמו בכתבי עת ובספרים נבחרים - בשנים . 2002 - 1995 המקראה אינה כוללת מאמרים על ישראל מאחר שהנושא " גיאוגרפיה של ארץ ישראל " נלמד , בשל חשיבותו , במסגרת של יחידת לימוד חובה נפרדת . עם זאת , חלק מן הפעילויות המלוות את המאמרים מזמנות השוואה בין מדינת ישראל לשאר מדינות האזור , וכך מתאפשרת התייחסות למדינת ישראל כחלק ממדינות המזרח התיכון . המזרח התיכון נמצא זה כמה עשורים בתהליכי שינוי מתמשכים ברוב תחומי החיים . סימנים שונים מרמזים על כך שבמזרח התיכון מתגבשת מציאות חדשה , שונה במהותה ובמאפייניה מזו שהייתה בעבר . ההתפתחויות החדשות כרוכות במאבקי כוח בין גורמים שמחוץ לאזור לבין גורמים המצויים בתחומיו . בצדה האחד של הזירה מצויים גורמים חיצוניים . ראשית , כוחות כלכליים גלובליים חושפים את השווקים המקומיים לתחרות בשוק העולמי . מצב זה מחייב את השווקים לייעל את השימוש במשאבי הטבע העומדים לרשות המדינה ולשנות את דפוסי מעורבותה של המדינה בתחום הכלכלה . גם לאמצעים הטכנולוגיים המתקדמים , ובעיקר לרשתות התקשורת הצפופות ומרובות הערוצים יש השפעה ניכרת על האזור . אלה חושפים את אוכלוסיית האזור למידע ולערכי תרבות המשפיעים על הפרט ועל השקפת עולמו . בצדה האחר של הזירה ניצבים כוחות מקומיים , החוששים מהשפעות אלה ומבקשים לכוון להתעוררות דתית . תכליתה של התעוררות זו היא לשמר את ערכי היסוד של אוכלוסיית האזור ואת מרכיבי הזהות הייחודיים שלה , ולבלום את כניסת האזור למערבולת הגלובליזציה . מדינות האזור אינן מגיבות באותו אופן למאבק הכוחות המתנהל בין הגורמים המתחרים , ולכללי המשחק החדשים . בכל אחת מן המדינות מתנהל תהליך של חיפוש אחר איזון פנימי , המשלב בין התמורות במערכת הגלובלית לבין התכונות הייחודיות . עם זאת , רבים הם האתגרים המשותפים הניצבים לפני רוב מדינות האזור . צמצום פערים כלכליים וחברתיים עמוקים השוררים בין שכבות האוכלוסייה , ויישוב סכסוכים ועימותים - הן בין פלגים אתניים ודתיים בתוך המדינות והן בין המדינות - הם רק שניים מהבולטים באתגרים הללו . המקראה שלפניכם עוסקת ברבים מהנושאים הללו . לשם מה נועדה המקראה ? לתת בידי התלמידים תכנים המרחיבים ומעשירים את הנושאים המופיעים בתכנית הלימודים . לטפח מיומנויות וכישורים כפי שהם באים לידי ביטוי בתכנית הלימודים , כמו ניתוח טקסטים ופיתוח חשיבה ברמות שונות . לעסוק בנושאים שאינם נכללים בספר הלימוד . להציג חומר מדעי עדכני , ולחשוף את התלמידים לתהליכים אקטואליים הרלוונטיים לאזורנו . לסייע לתלמידים להכיר את השינויים המתרחשים באזור , ולהבין את הכוחות המחוללים אותם ואת השלכותיהם הגיאוגרפיות . לעסוק בנושאים כלליים המציגים בעיות ואתגרים המשותפים למדינות האזור , וגם לבחון את ההבדלים בין המדינות . לאפשר לתלמידים לבחון תהליכים מרכזיים מזוויות מבט שונות , ולזהות מגמות ותחזיות לעתיד . לזמן התנסות בקריאת מאמרים מדעיים וניתוחם . לעודד לקריאה ביקורתית , שכן המאמרים מציגים פרשנות והשקפת עולם של החוקרים שכתבו אותם . על המאמרים ועל האמצעים הדידקטיים המלווים אותם המאמרים עוסקים בקשת רחבה של נושאים , ברמות קושי שונות . הם נכתבו בידי חוקרים ידועים בתחום , חלקם ממדינות במזרח התיכון . מרבית המאמרים מתורגמים מאנגלית , וכמה מהם נכתבו במקור בעברית . תשומת לב רבה הוקדשה לעבודת התרגום והעריכה . זו נעשתה תוך נאמנות למקור ושמירה קפדנית על המסרים והרעיונות של מחברי המאמרים . במקרים אחדים נעשו במאמרים קיצורים , וכמה מהם אף עובדו ושוכתבו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר