עמוד:13

פּ רק אר בּ עה ע שׂ ר .................................................................................................................................................. 227 מלאכות האסורות בשבת - מלבן פּ רק חמ שּ ה ע שׂ ר .................................................................................................................................................... 234 מלאכות האסורות בשבת - קושר ומתיר פּ רק שׁשּ ה ע שׂ ר ....................................................................................................................................................... 238 מלאכות האסורות בשבת - תופר וקורע פּ רק שׁ בעה ע שׂ ר ..................................................................................................................................................... 241 מלאכות האסורות בשבת - מוחק פּ רק שׁ מ וֹ נה ע שׂ ר ................................................................................................................................................... 250 מלאכות האסורות בשבת - בונה וסותר פּ רק תּשׁ עה ע שׂ ר .................................................................................................................................................... 260 מלאכות האסורות בשבת - הבערה וכבוי פּ רק ע שׂ רים ............................................................................................................................................................... 265 מלאכות האסורות בשבת - מכה בפטיש ( מתקן כלי ) פּ רק ע שׂ רים ואחד ................................................................................................................................................. 271 ארבע רשיות לשבת , ואסור העברה והוצאה מרשות לרשות פּ רק ע שׂ רים ו שׁ נים ............................................................................................................................................... 282 דיני מקצה פּ רק ע שׂ רים ו שׁ ל וֹשׁ ה .......................................................................................................................................... 290 דין בסיס לדבר האסור פּ רק ע שׂ רים ואר בּ עה ........................................................................................................................................... 393 משחקים בשבת פּ רק ע שׂ רים וחמ שּ ה ............................................................................................................................................ 396 דין עסוק בעניני חל וממון ועשית מלאכה על ידי גוי פּ רק ע שׂ רים ו שׁשׁ ה .............................................................................................................................................. 304 דיני חולה בשבת

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר