עמוד:4

יוצא לאור ע " י רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה "ק אגף תוכניות לימודים וספרי לימוד יו " ר : הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב מנהל כללי : הרב אליהו קריצ 'בסקי מנהלת האגף לתכניות לימודים : חנה פלדמן כתיבה : הרב מנחם מענדל אייזנברג , הרב אברהם יוסף בייטש , הרב אברהם גרוס , הרב שלום דובער הרצל , הרב יעקב זלמנוב , הרב גדעון כץ , הרב אריק לויוב , הרב מנחם מענדל רייצס עריכה : אורה קפלון ייעוץ תורני : הרב יוסף שמחה גינזבורג ייעוץ תורני למנהגי ספרד : הרב נפתלי ועקנין עריכה הלכתית : הרב שלום דובער הרצל , הרב אלישיב קפלון , הרב מנחם מענדל רייצס עריכה דידקטית : אורה קפלון עריכת לשון : הדס אחיטוב , שלומית זמיר ניקוד : מ " מ אייזנבך , ר ' אב " י פרלשטיין הגהה : ר ' אב " י פרלשטיין , הרב נחום שטרסברג ניהול מערכת : הרב אברהם יוסף הלוי בייטש עיצוב גרפי ועטיפה : איורים : גב ' רחלי דויד זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בספר זה , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק מספר זה . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כל שהוא בספר זה , בכולו או בחלקים ממנו , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מעמותת חינוך חב " ד שע "י רשת אהלי יוסף יצחק באה " ק . נדפס בישראל ה ' תשע “ ו - מהדורה שניה © כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב " ד שע " י רשת אהלי יוסף יצחק באה " ק , כפר חב " ד ת . ד . 613 טלפון : 03 - 5477005 אימייל : office @ reshetch . org . il

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר