עמוד:3

הלכות והליכות חלק ב בין אדם למקום בין אדם לחברו לקט הלכות לתלמידים מבסס על ק צּ ור שלחן ערוך עם פסקי אדמו " ר הזקן ופסקי הספרדים על פי תכנית הלמודים בבתי ספר ותלמודי תורה חב "ד

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר