עמוד:35

ד . אם יורדים גשמים ונדמה לו שיפסקו , ימתין ואחר כך יאכל ויקדש בסכה כראוי . ואם לא נפסקו הגשמים , יקדש בסכה , ויסים סעודתו בבית מבלי לברך " לישב בסכה " . מנהג חב " ד : יברך " לישב בסכה " אף אם יורדים גשמים . ה . בשאר הלילות וכן בכל הימים אין חיוב לאכל בסכה מצד הדין , אלא שאם רוצה לאכל אכילת קבע צריך לאכל בסכה . אבל המהדרין , אפלו מים אין שותים חוץ לסכה . ו . נשים פטורות מהסכה , אבל אם הן נכנסות לסכה ( על מנת לאכל ) יכולות הן לברך " לישב בסכה " . ז . ילדים קטנים פטורים מהסכה , אבל מי שהוא בן חמש ומעלה חיב אביו לחנכו שיאכל בסכה . 1 בסעיף ב ' כתוב : יש להזהר בכבוד הסכה , כדי שלא לבזות את המצוות . כתבו את הדין והטעם של כבוד הסכה מתוך הסעיף . כזית מידה הלכתית של דברי מאכל . כזית = 28 גרם בערך , כמו פרוסת לחם . אכילת קבע / ארעי אכילת לחם או תבשיל מחמשת מיני דגן בכמות של סעודה נחשבת ' אכילת קבע ' . אכילה בכמות קטנה יותר או אכילה של מינים אחרים , נחשבת 'אכילת ארעי ' . ' מהדרין' אנשים המקימים מצוה בהדור - עשיה יותר מכפי שנדרש על פי הדין .

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר