עמוד:34

כמו שרק אתה יודע לספר . אתה מסכים ? " . סבא כמובן הסכים מיד ובשמחה . וכשקולו הנעים נשמע ברקע , ברוכי הרגיש שהסכה מחיכת אליו בידידות ומקיפה אותו בחם של מצוה . הסכה מקיפה את כל האדם ומעשיו . היא כמו ' חבוק ' של השם , המחבק אותנו מכל הכוונים . לכן אנו מיקרים ומחבבים את מצות הישיבה בסכה . דיני ישיבה בסכה ( על פי קצור שלחן ערוך , סימן קלה : א , ב , ג , ד , ט , טו ) א . מצוה מהתורה לגור בסכה שבעה ימים שנאמר " בסכת תשבו שבעת ימים " ( ויקרא כג , מב ) ב . יש להזהר בכבוד הסכה , כדי שלא לבזות את המצוות . לכן , אין להכניס לתוכה כלים שאינם מכבדים , וגם הכלים שהשתמשו בהם , לאחר האכילה צריך להוציאן לחוץ . וכן לא יעשה בה שמוש בזוי כגון שטיפת סירים וקערות . ג . אכילה בסכה בלילה הראשון היא חובה , וצריך לאכל בסכה לפחות כזית פת . לאחר ברכת " המוציא " על הלחם אומרים ברכה על הסכה : " ברוך ... אשר קדשנו במצותיו וצונו לישב בסכה " .

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר