עמוד:26

ג . אם אדם עבר על עברות שבין אדם למקום ועשה תשובה , יום הכפורים מכפר . אך אם אדם עבר על עברות שבין אדם לחברו ועשה תשובה , יום הכפורים אינו מכפר עד שיבקש סליחה מחברו . האדם שממנו מבקשים סליחה צריך לסלח בלב שלם גם אם הציקו לו הרבה , כי בני ישראל סלחנים . מי שאינו סולח , מתנהג כמו בני עשו הגויים שאינם סולחים . מי שסולח - השם סולח לו על כל העברות שלו . ד . ביום הכפורים צריך לענות את הנפש . האסורים ביום הכפורים הם : אסור לאכל ולשתות , אסור להתרחץ ואסור לנעל נעלי עור , שנאמר , " ועניתם את נפשתיכם " ( ויקרא טז , לא ) . ה . חובה לצום מהתורה . בנים - אחרי גיל בר מצוה , ובנות - אחרי גיל בת מצוה . אך יש לחנך לצום מגיל צעיר יותר : החל מגיל אחת עשרה יש לצום יום שלם . מגיל תשע יש לצום כמה שעות מהצום . אך אין לצום לפני גיל תשע . ילדים חלשים אינם חיבים לצום לפני בר / בת מצוה . הי מנוחי , מה היה בסוף עם הכפרות , אבא באמת החזיק לך את התרנגלת שלך ? ברור ! ידעתי שאם לא , אני לא אצליח להתרכז כמו שצריך במשמעות המנהג . אתה יודע , צריך לחשב שמה שעושים לתרנגול היה צריך להיות גם לנו חס ושלום כענש על העברות שעשינו .. זה מעורר לעשות תשובה ! עברות שבין אדם לחברו אלה מעשים האסורים מהתורה והם קשורים לפגיעה באנשים . לדגמא : להעליב , לגנב , להכות . עברות שבין אדם למקום ( " מקום " הוא כנוי להשם ) אלה מעשים האסורים מהתורה והם קשורים לדברים שבין האדם להשם . לדגמא : חלול שבת .

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר