עמוד:25

במוצאי יום הכפורים , כשהקהל רקד בשמחה גדולה את נגון הנצחון של מי שזכו בדין , רקד אתם ברוכי בכל כוחו . ולבסוף , כשנשמעה התקיעה הגדולה והצלולה , הוא ידע והרגיש שאבא אוהב אותו מאוד . גם אבא שלו הפרטי וגם אבא שבשמים , שאוהב את כל בניו ומוחל להם על הכל . בעשרת ימי תשובה נחזר בתשובה על המעשים הרעים , ונחליט לעשות רק מעשים טובים . ביום הכפורים נתרומם ונתקרב להשם כמו מלאכים , ובמוצאי יום הכפורים נשמח ונאכל כי השם שמע את התפלה ותכף נגש לבנית הסכה . משפחה כהלכה עשתה כמה מנהגים בערב יום הכפורים . בחרו באחד מהם ותארו איך מבצעים אותו בבית שלכם . דיני יום הכפורים ( על פי קצור שלחן ערוך , סימן קל : א ; קלג : א , יט ) א . עשרת ימי תשובה הם הימים המתחילים בראש השנה ומסתימים ביום הכפורים . ימים אלה הם ימים המיחדים לתשובה . לכן , צריך האדם בימים אלו לבדק היטב את מעשיו . ב . כל אדם צריך לשוב בתשובה שלמה לפני השם . תשובה פרושה לשוב אל השם . להפסיק לעשות עברות שמרחיקות אותנו מהשם ולעשות מצוות שמקרבות אותנו אליו . צריך להרבות בתורה , במצוות , בצדקה ולהמעיט בעסוקים של יום יום .

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר