עמוד:30

מוצאי יום הכפורים ( על פי קצור שלחן ערוך , סימן קלג : כט , ל ) ט . במוצאי יום הכפורים אוכלים , שותים ושמחים , מפני שכתוב במדרש שבמוצאי יום הכפורים בת - קול יוצאת ואומרת : " לך אכל בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך כי כבר רצה האלקים את מעשיך " ( קהלת ט , ז ) - השם סלח על כל העוונות . י . המדקדקים במצוות מתחילים מיד במוצאי יום הכפורים בעשית הסכה , כדי לקים " ילכו מחיל אל חיל " ( תהלים פד , ח ) - ללכת ממצוה ( תשובה ) למצוה ( סכה ) . ממצוה למצוה ... 7 משימת רשות : קראו את סעיף י ' . במוצאי יום הכפורים אנו עוברים ממצוה למצוה , מתשובה לסכה . בחרו זוג מצוות , וצירו בקומיקס ספור קצר שמראה איך מצוה אחת גוררת את המצוה השניה . כבוד הורים , שמחה הכנסת אורחים , למוד תורה צדקה , אהבת ישראל

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר