עמוד:17

כמה פעמים ? 3 פתחו את מחזור התפלה בסדר תקיעות , וגלו : כמה פעמים אומרים את המזמור " למנצח לבני קרח " ? כמה ברכות מברך התוקע ביום הראשון ? ––––– וכמה ביום השני ? כמה פעמים תוקעים לפי סדר תשר " ת ( = תקיעה , שברים , תרועה , תקיעה )? כמה פעמים תוקעים לפי סדר תש " ת ? ( = תקיעה , שברים , תקיעה ) כמה פעמים תוקעים לפי סדר תר " ת ? ( = תקיעה , תרועה , תקיעה ) דיני תקיעת שופר ( על פי קצור שלחן ערוך , סימן קכט : יד , טו , יז , יט ) ו . מצוה לשמע קול שופר בראש השנה כמו שכתוב בתורה ( במדבר כט , א ) : " יום תרועה יהיה לכם " . ז . אם ראש השנה חל בשבת אין תוקעים בשופר . ח . לפני התקיעות אומרים שבע פעמים את מזמור מ " ז בתהלים : " למנצח לבני קרח מזמור " . אחר כך התוקע אומר פסוקים בקול והקהל עונה אחריו . בהמשך התוקע אומר שתי ברכות : " לשמע קול שופר " ו "שהחינו וקימנו .. " . ט . כשהתוקע אומר את הברכות , ישמעו היטב את הברכות ואחר כל ברכה יאמרו בכונה " אמן " . י . בזמן התקיעות עומדים בשקט ושומעים את כל הקולות של השופר . יא . העקר הוא להתעורר בעת התקיעות בתשובה בלב שלם . כמו שכתב הרמב " ם , שבתקיעת השופר יש רמז . כלומר , עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם , וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם . יב . נוהגין לתקע בתפלת לחש של מוסף ג ' פעמים : לאחר ברכת מלכיות , זכרונות ושופרות . ובכל פעם , תוקעים תשר " ת תש " ת תר " ת . גם כשהחזן חוזר ומתפלל לפני הצבור , שוב תוקעים לאחר הברכה שמסימת כל חלק בתפלת מוסף . יג . מי שיצא ידי חובה בתקיעת שופר וצריך לתקע בשביל אחרים , יכול לברך את הברכות , אך עדיף שהשומע - שהוא צריך לצאת - יברך אותן .

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר