עמוד:21

יז . ואומרים הפסוקים " מי א - ל כמוך " - סדר תשליך , ומנערים שולי הבגדים . כדי לרמז לתן לב להשליך את החטאים ולחפש ולחקר דרכיו . מהיום והלאה שיהיו בגדיו לבנים ונקיים מכל חטא . אם חל יום ראשון של ראש השנה בשבת , הולכין ביום שני . 8 א . התאימו בין בטוי לפרושו אכילה גסה איתא במדרש דברים בטלים נאמר במדרש דבורים שאינם דברי תורה , דבורים מיתרים אכילה מרבה מדי ב . העתיקו את המלים המתאימות לראש השנה , על פי סעיפים יד , טו . אכילה רבה מאוד , תפלה בכונה , אמירת תהלים , עצבות , דאגה , בטחון , שמחה , צחוק , יראת שמים , רצינות , אכל משבח , מעט אכל , חגיגות ומסיבות , טיולים , למוד תורה . 9 המחיזו והציגו לפני הכתה דו - שיח קצר בין שני דגים . האחד מתפלא על מנהג ה ' תשליך ' והשני מסביר לו על המנהג , לפי סעיף טז ( הסבר אחד שתבחרו מתוך הסעיף ) .

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר