עמוד:7

התקיעות בחדש אלול הן רשות ( מנהג ) , ובראש השנה התקיעות הן חובה ( מצוה ) . ה . מראש חדש אלול ועד אחרי סכות מוסיפים בשחרית ומנחה את מזמור כ " ז בתהלים " לדוד ה ' אורי וישעי " , כיון שרמוזים בו חגי תשרי , ומזכרים בו י " ג שמות הקדש , כנגד י " ג מדות הרחמים שאומרים בסליחות . ו . נוהגים להוסיף באמירת תהלים . ז . מראש חדש אלול נוהגים לברך איש את רעהו שנכתב בספר חיים טובים , הן בכתב והן פנים אל פנים . ח . המהדרים נוהגים לבדק בחדש אלול תפלין ומזוזות , אם לא נבדקו בי " ב החדשים האחרונים . 2 לפניכם דף מלוח שנה של אלול ותשרי . כתבו במחברותיכם באיזה תאריך מתחילים ובאיזה תאריך מסתימים ימי הרחמים והסליחות . ( סעיף א ) לוח שנה לחדשי אלול ותשרי

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר