עמוד:130

עמוד 46 אילו פריטים מסתתרים מתחת לכתם ? הקיפו את הקבוצה ה מּ תאימה ביותר . לפנינו קבוצה של רהיטים . כתם שוקו טפטף והסתיר חלק מהפריטים בקבוצה . אילו פריטים מסתתרים מתחת לכתם ? מאחר שזו קבוצה של רהיטים , כל הפריטים מתחת לכתם הם רהיטים . הקבוצה המתאימה היא א . רק בקבוצה זו כל הפריטים הם רהיטים . בסעיף ב יש משקה , לכן לא ייתכן שקבוצה זו מוסתרת מתחת לכתם , ובסעיף ג יש חולצה , ולכן לא ייתכן שקבוצה זו מוסתרת מתחת לכתם . עמוד 86 אילו פריטים מסתתרים מתחת לכתם ? הקיפו את הקבוצה ה מּ תאימה ביותר . לפנינו קבוצה של צורות עם פרצופים מחייכים . כתם שוקו טפטף והסתיר חלק מהפריטים בקבוצה . אילו פריטים מסתתרים מתחת לכתם ? מאחר שזו קבוצה של צורות עם פרצופים מחייכים , כל הפריטים מתחת לכתם הם צורות עם פרצופים מחייכים . הקבוצה המתאימה ביותר היא ג . רק בקבוצה זו כל הפריטים הם צורות עם פרצופים מחייכים . בסעיף ב יש עיגול אדום עם פרצוף שאינו מחייך וריבוע כחול עם פרצוף שאינו מחייך , לכן לא ייתכן שקבוצה זו מוסתרת מתחת לכתם . בסעיף א יש ריבוע כחול עם פרצוף שאינו מחייך , לכן לא ייתכן שקבוצה זו מוסתרת מתחת לכתם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר