עמוד:126

בפעילות שבעמוד 130 יש לשים לב במיוחד לטעות שכיחה אפשרית : צבעו את הדגלים לפי הדגם שעל המגלה בשתי דרכים שונות . מושית הבלשית פעמים רבות תלמידים מבלבלים בין סוג הדגם הזה לסוג הדגם ☐› . הנה דוגמאות לדגלים המתאימים למגילה : הדגל הזה אינו מתאים : . כאן הדגם החוזר הוא מסוג ☐› . שאלות אתג ָ ר : רוצים לצבוע דגל לפי הדגם ›☐☐ . יש רק שני צבעים – אדום וכחול . כמה אפשרויות שונות יש לצביעת הדגל ? ואם יש גם צבע צהוב , מה מספר האפשרויות השונות לצביעה ? ( אפשר לשאול אותה שאלה גם על דגמים שונים , אולם כדאי להסתפק בדגמים באורך 3 או 2 כדי לא להקשות על התלמידים יתר על המידה . )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר