עמוד:124

בפעילויות שבעמודים 52 , 48 , 38 ו - 111 התלמידים מוצאים את המגילה המתאימה לדגל . פעילויות אלה דומות לפעילות הפתיחה . לדוגמה , בפעילות בעמוד : 38 התשובה הנכונה היא ב . איזו מגלה מתאימה לדגם של הדגל ? הקיפו . בפעילויות בעמודים 77 ו - 124 נתונה מגילה , וצריך לבחור את הדגל המתאים . לדוגמה , בפעילות בעמוד : 124 התשובה הנכונה היא ב . איזה דגל מתאים לדגם שעל המגלה ? מושית הבלשית בפעילויות שבעמודים 163 ו - 195 התלמידים כותבים בעצמם על המגילה סמלים המתארים את הדגם החוזר . יש להנחות את התלמידים להשתמש בסמלים כמו › , ›› , ☐ ולא לצייר את הדגם בצבעים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר