עמוד:123

הפעילויות בעמוד 35 הן הפעילויות הראשונות בפינת מושית הבלשית בכיתה ג ומשמשות לפתיחת הנושא . מאחר שאלה פעילויות פתיחה נדרש תיווך של המורה . . 1 צירו את הדגם החוזר בכל דגל . . 2 במגלות שלפניכם יש סוגים שונים של דגמים . איזו מגלה מתאימה לדגמים של הדגלים ? הקיפו . דיון מה משתף לכל הדגמים ? בפעילות 1 התלמידים חוזרים על מטלה המוכרת להם מן השנים הקודמות – מציאת הדגם החוזר בסדרות הצבעים שעל הדגל . בסוף פעילות 1 מופיע דיון – מה משותף לכל הדגמים ? מרבית התלמידים יבחינו תוך כדי עבודה שלכל הדגמים יש את אותו המבנה – כולם באורך , 4 וכוללים שני צבעים זהים ואחריהם שניים שונים . בפעילות 2 התלמידים נחשפים בפעם הראשונה לאפשרות לתאר מבנה של דגם באופן פורמלי . המגילה המתאימה כוללת דגם עם אותו המבנה , כלומר 4 סמלים , שניים זהים ואחריהם שניים שונים : חשוב לוודא שהתלמידים מבינים מדוע המגילות האחרות אינן מתאימות , בפרט המגילות שעליהן דגמים אחרים באורך . 4 למשל , המגילה בסעיף ז אינה מתאימה משום ששני הסמלים הימניים זהים , ואילו בדגמים של הדגלים שני הצבעים הימניים שונים זה מזה . שאלה לדיון : האם אפשר להשתמש ב - › , ›› , ☐ , ולתאר את הדגמים באופן אחר ? תשובה : כן , למשל :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר