עמוד:119

שוב חשּוב עמודים -209 205 הפינה " שוב חישוב " נמצאת בסוף כל אחד מהפרקים וכוללת משימות בנושאים שנלמדו בפרקים קודמים . הפעילויות בנויות כך שהתלמידים יוכלו לעבוד בהן באופן עצמאי . אפשר לפתור את פעילויות " שוב חישוב " בכל זמן במהלך העבודה בספר . כאן הפעילויות עוסקות בנושא מדידות שטח והיקף שנלמד בכיתה ב . תלמידים רבים נוטים לבלבל בין המונחים " שטח " ל " היקף " ולהחליף ביניהם . פעילות 4 עוסקת בהבדל בין שני מונחים אלה . הנה התשובות לפעילות זו : . 4 לאילו מהמלבנים יש שטח של ? 12 א , ג , ה לאיזה מהם ההקף הגדול ביותר ? א לאילו מהמלבנים יש הקף של ? 12 ב , ד , ו לאיזה מהם השטח הגדול ביותר ? ד אפשר להוסיף ולשאול : מבין המלבנים ששטחם 12 יחידות שטח , מהו ההיקף של המלבן בעל ההיקף הגדול ביותר ? ( 26 יחידות אורך ) . מבין המלבנים שהיקפם 12 יחידות אורך , מהו השטח של המלבן בעל השטח הגדול ביותר ? ( 9 יחידות שטח ) .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר