עמוד:117

בפעילות 12 מראים כיצד אפשר להיעזר בהכרת רצף המספרים עד 1 , 000 כדי להתמצא ברצף המספרים עד : 10 , 000 כדי לדעת מה המספר העוקב ל - 4 , 599 אפשר להיעזר בכך שהעוקב ל - 599 הוא , 600 ולכן העוקב ל - 4 , 599 יהיה . 4 , 600 אסטרטגיה כזו יכולה לעזור לתלמידים מתקשים גם בפעילויות האחרות . מושית הבלשית ( עמוד 195 ) ( ראו בסוף המדריך עמודים 126 - 121 ) מושית הבלשית ( עמוד 196 ) ( ראו בסוף המדריך עמודים 126 - 121 ) בפעילות 17 מופיעים מספרים שספרה אחת שלהם מוסתרת , וצריך לצבוע מספרים שהם בוודאות גדולים מ - 2 , 500 וקטנים מ - . 4 , 000 זוהי פעילות מאתגרת יותר מפעילות השוואה רגילה משום שכל מספר יכול להיות באחד משלושה מצבים : מתאים לתנאי ( כלומר גדול מ - 2 , 500 וקטן מ - , ( 4 , 000 לא מתאים או שאי אפשר לדעת לגביו . אפשר לבדוק כל מספר בנפרד או להציע לתלמידים להתחיל מלפסול ( למחוק בקו ) את כל המספרים שבטוח אינם מתאימים . נשאל : אילו מספרים בטוח אינם מתאימים ? נסתכל על ספרת האלפים : מספרים שספרת האלפים שלהם היא 4 או יותר בוודאי אינם קטנים מ - , 4 , 000 ומספרים שספרת האלפים שלהם היא 1 הם בהכרח קטנים מ - . 2 , 500 את כל אלה אפשר למחוק . נשארו מספרים שספרת האלפים שלהם היא 2 או 3 ומספרים שספרת האלפים שלהם מוסתרת . מה אפשר להגיד על מספרים שספרת האלפים שלהם היא ? 3 כל המספרים האלה גדולים מ - 2 , 500 וקטנים מ - 4 , 000 ולכן את כולם אפשר לצבוע . מה אפשר להגיד על מספרים שספרת האלפים שלהם מוסתרת ? אי אפשר להגיד עליהם כלום . אם , למשל , הספרה המוסתרת היא , 3 אז הם בטוח בתחום המתאים , אבל אם היא , 9 אז לא . אי אפשר לדעת , ולכן לא צובעים את השטחים האלה . אפשר למחוק את המספרים האלה בקו . נשארו רק מספרים שספרת האלפים שלהם היא 2 ( יש 11 כאלה ) . אפשר להמשיך ולפסול את כל המספרים שספרת המאות שלהם קטנה מ - 5 או מוסתרת , אבל מהלך כזה יכול להיות מופשט מדי לרבים מהתלמידים , לכן בשלב זה אפשר לעבור על כל אחד מ - 11 המספרים שנשארו ולבדוק אותו על ידי הצבת אפשרויות שונות במקום הספרה המוסתרת : דוגמאות : - 2 , 35 אם מתחת לספרה המוסתרת יש , 4 למשל , אז הוא קטן מ - 2 , 500 ולכן לא מתאים . אי אפשר להיות בטוחים לגביו ואפשר למחוק אותו . - 2 , 71 לא משנה איזו ספרה מסתתרת מתחת לכתם , המספר כולו גדול מ - 2 , 500 ולכן אפשר לצבוע אותו . בפעילות 18 מבקשים שלוש תשובות שונות בכל סעיף . למעשה יש יותר תשובות אפשריות , ולכן מומלץ לדון בתשובות השונות שמצאו התלמידים ולאסוף יותר תשובות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר