עמוד:109

בפעילות 10 נעזרים בקפיצות לפתרון תרגילים עם המרה . בכל התרגילים המחסר הוא עשרת שלמה או כולל יחידות בלבד . בדוגמה מוצגות שתי דרכים לפתרון : . 10 פתרו . דיון הסבירו את שתי הדרכים לפתרון . בחיסור קל יותר לדעת כמה צריך לקפוץ כדי להגיע לעשרת השלמה הקרובה ביותר , ולכן בשתי הדרכים המוצגות בדוגמה הקפיצה הראשונה היא ישירה . את ההמשך אפשר לחלק לקפיצות של 1 ( או של 10 כמו שמודגם בסעיף ב כאשר מחסרים מספר בעשרות שלמות ) או לקפוץ בקפיצה אחת . כאשר פותרים תרגילי חיסור עם המרה באמצעות משטחים , צריך להמיר מאה אחת ב - 10 עשרות . פתרון המתבסס על המרה אינו פשוט ויילמד בספר , 8 אולם כאשר פותרים את התרגיל על ישר המספרים הריק פשוט מונים לאחור בקפיצות של אחת או עשר ואין צורך להמיר . הפתרון על הישר דומה לאופן שבו פותרים תרגילים כאלה בעל - פה . גם תרגיל חסור אני פותר בקלות בעזרת קפיצות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר