עמוד:108

כדאי לדון בדומה ובשונה בין שתי הדרכים : בשני הפתרונות הסכום של כל הקפיצות ביחד הוא , 50 אולם מספר הקפיצות והגודל של כל קפיצה שונה . כל תלמיד יכול לבחור בדרך הנוחה לו . שימו לב שאם פותרים את התרגיל 370 + 50 בעזרת משטחים , מקבלים 12 עשרות , וצריך להמירן למאה אחת ושתי עשרות . התלמידים עדיין לא למדו מה עושים במקרה כזה ( נושא ההמרות יילמד בהרחבה בספר . ( 8 כשפותרים בעזרת ישר המספרים הריק בדרך המוצגת כאן , מתקדמים קדימה בקפיצות של 10 ואין צורך להתמודד עם ההמרה . דרך פתרון זו מתאימה לפתרון בעל - פה של תרגילים כאלה . בסעיפים א ו - ב מחברים מספר בעשרות שלמות כמו בדוגמה . בסעיף ג ההמרה היא ביחידות , ולכן מסומנות קשתות המכוונות את דרך העבודה . בפעילות 6 פותרים תרגילים דומים בעזרת ייצוג של מטבעות כסף . תלמידים רבים יוכלו לפתור תרגילים אלה בעל - פה . התלמידים הזקוקים לכך יכולים לפתור את התרגיל על ישר המספרים . בפעילות 7 מתרגלים משוואות חיבור שבהן התוצאה היא במאות שלמות . פתרון על ישר המספרים הריק מתבסס פעמים רבות על קפיצה עד למאה השלמה הקרובה , ולאחר מכן קפיצה הלאה ממנה . לכן פעילות זו היא פעילות הכנה חשובה להמשך . בסעיפים א - ב מצוירות קפיצות של 10 ( סעיף א ) או של 1 ( סעיף ב ) בהתאם לתרגיל כדי להציע כיצד לפתור . יהיו גם תלמידים שלא יצטרכו לפרק את הקפיצות ויסמנו קפיצה אחת . עמודים -179 176 פעילויות 11 - 8 עוסקות בתרגילי חיסור . פתרון של תרגילי חיסור על הישר דומה לפתרון של תרגילי חיבור , למעט שני הבדלים – הקפיצות הן אחורה ( לכיוון 0 ) ולא קדימה , וחייבים להתחיל במספר הראשון ( בתרגילי חיבור אפשר לבחור באיזה מחובר להתחיל ) . מהלך הלימוד דומה מאוד למהלך בחיבור . בפעילות 8 פותרים בעזרת הישר תרגילים שאין בהם המרה : מסמנים את המספר הראשון בתרגיל ( בצד הימני של הישר ) וקופצים אחורה , כלומר שמאלה , לפי הפירוק למאות ולעשרות של המספר השני בתרגיל . כמו בחיבור , גם כאן מניחים שהתלמידים יודעים לחסר בעל פה מאות שלמות ועשרות שלמות ממספר . תלמידים שעדיין מתקשים יכולים לפרק את המספר השני ( כאן 120 ) לקפיצות של 100 ו - . 10 בפעילות 9 מתרגלים תרגילי חיבור וחיסור ביחד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר