עמוד:98

בכל אחת מהטבלאות המספרים בשוליים האופקיים ( העליונים ) הם מספרים ברצף . בטבלה בסעיף א בשוליים האנכיים מופיעים מספרים בקפיצות של , 100 בטבלה בסעיף ב המספר התחתון הוא העוקב של העליון . הקשרים האלה נשמרים גם בין הסכומים המתאימים – למשל , בטבלה בסעיף א כל מספר בשורה האמצעית גדול במאה מהמספר שמעליו וקטן במאה מהמספר שמתחתיו , וכן כל מספר גדול באחת מהמספר שמשמאלו וקטן באחת מהמספר שמימינו . יש לבקש מהתלמידים למלא שורה אחת וטור אחד בטבלה בסעיף א , ואחר כך לדון בקשרים שבין הסכומים . התלמידים יוכלו להיעזר בתובנות החדשות כאשר ימלאו את שאר הסכומים . בפעילות 14 מופיעה טבלת כפל . מטרת הטבלה היא לערוך חזרה על עובדות הכפל , ולהזכיר לתלמידים לבדוק מה הפעולה שצריך לבצע ולא לפעול באופן אוטומטי . גם בטבלת הכפל המספרים בשוליים העליונים הם מספרים עוקבים , אך מאחר שזוהי טבלת כפל ולא טבלת חיבור , הקשר בין שתי המכפלות בכל שורה הוא שונה . כאשר מסיימים לפתור אפשר לבקש מהתלמידים למצוא קשרים מעניינים גם בטבלת הכפל . אפשר לגלות את הקשר הזה : כל מספר בטור של ה - 8 הוא סכום שני המספרים שלשמאלו ( המספר המקביל בטור של 7 והמספר בשוליים ) . בפעילות 15 משתמשים בכסף כדי לייצג סכום בדרכים שונות . ייצוג מספרים בדרכים שונות תורם להבנת המבנה העשרוני וחיזוק התפיסה הכמותית . הצעה לפעילות נוספת הציעו דרכים שונות להצגת המספר 1 , 000 בעזרת שטרות של 200 שקלים , 100 שקלים , 50 שקלים ו - 20 שקלים . להצגת ההצעות השונות אפשר להציע להשלים טבלה : עמודים -161 160 בפעילויות 16 ו - 17 לומדים לפתור תרגילי חיסור ללא המרה ( כלומר כל התרגילים , לאו דווקא תרגילים שבהם אחד המספרים הוא עשרות שלמות או מאות שלמות ) . גם תרגילי חיסור אפשר לפתור בעזרת משטחים , בעזרת הלוח המחיק או בעזרת ציור " בקיצור " .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר