עמוד:89

ג . חיבור וחיסור עד 1 , 000 ללא המרה ( עמודים 167 - 146 ( הקדמה ביחידה זו עוסקים בתרגילי חיבור וחיסור שאינם דורשים המרה בתחום ה - . 1 , 000 הנושא נלמד באופן מדורג : בעמודים 149 - 146 עוסקים בתרגילי חיבור וחיסור שבהם אחד החלקים הוא 10 , 1 או . 100 ( תרגילים לדוגמה : __ = 452 - 100 = __ , 328 + 10 ) בעמודים 153 - 150 עוסקים בתרגילי חיבור וחיסור שבהם אחד החלקים הוא יחידות בלבד או עשרות שלמות בלבד או מאות שלמות בלבד . ( תרגילים לדוגמה : __ = 612 - 300 = __ , 452 + 30 = __ , 617 - 6 ) בעמודים 167 - 154 עוסקים ביתר התרגילים , כלומר בכל תרגילי החיבור והחיסור בתחום ה - 1 , 000 שאין בהם המרה . בתרגילים אלה לומדים קודם את החיבור ( עמודים 159 - 154 ) ואחר כך את החיסור . ( תרגילים לדוגמה : __ = 718 - 306 = __ , 637 + 152 = __ , 428 - 312 ) ההוראה המדורגת מאפשרת ללמוד לפתור את התרגילים תוך ביסוס ההבנה של המבנה העשרוני . לפתרון תרגילים נעזרים בכרטיסי המשטחים שבמארז האביזרים ובלוח המחיק של הייצוג העשרוני . השימוש בדף המחיק נוח ומהיר יותר מהשימוש במשטחים אך פחות מוחשי ודורש יותר הפשטה . אפשר גם להיעזר ב " ציור בקיצור " של המשטחים לפתרון התרגילים ( ראו דוגמאות בהמשך ) . כדאי לשים לב שיש תלמידים שנחשפו בבית או במסגרת אחרת לחיבור ולחיסור במאונך , לרוב באופן טכני שאינו מבוסס על משמעות . לימוד טכני של חיבור וחיסור במאונך עלול להוביל לטעויות , לכן חשוב להקפיד שהתלמידים ייעזרו במשטחים . ההדרגה הרבה והציורים בחוברת נועדו לעודד את התלמידים לדמות את המבנה העשרוני של המספרים ולהשתמש במבנה הזה לצורך החישובים . אפשר לפתר גם בעזרת דף המשטחים המחיק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר