עמוד:102

כאשר מגדילים ( או מקטינים ) את המחוסר ( השלם , המספר הראשון התרגיל ) מבלי לשנות את המחסר , התוצאה גדלה ( או קטנה ) בהתאם . לדוגמה : 300 - 200 = 100 301 - 200 = 101 כאשר מגדילים ( או מקטינים ) את המחסר ( החלק , המספר השני בתרגיל ) מבלי לשנות את המחוסר , התוצאה קטנה ( או גדלה ) בהתאם : לדוגמה : 300 - 200 = 100 300 - 201 = 99 סעיף ב בשתי הפעילויות עוסק במקרים מהסוג הראשון ( המחוסר משתנה ) . סעיף ג בשתי הפעילויות עוסק בתרגילים מהסוג השני ( המחסר משתנה ) . כדי שהתלמידים יפיקו את המרב מהפעילויות , הם צריכים להיות בעלי שליטה במציאת המספר הקודם למספר במאות שלמות ( כלומר , לדעת למשל ש - 399 הוא המספר הקודם של . ( 400 הצעות לדיון פתיחה כותבים על הלוח את התרגיל __ = 299 + 499 ומבקשים מהתלמידים רעיונות כיצד לפתור אותו . לאחר מכן כותבים ליד התרגיל הקודם את התרגיל __ = 300 + 500 ושואלים כיצד התרגיל החדש עוזר לפתור את התרגיל הקודם . דיון דומה חשוב לעשות עם תרגיל חיסור . הפעם מומלץ להתחיל עם התרגיל הקל : כותבים על הלוח את התרגיל __ = 450 - 300 ומבקשים מהתלמידים לפתור . לאחר מכן כותבים ליד התרגיל הקודם את התרגיל __ = 450 - 299 ושואלים האם התוצאה גדולה יותר או קטנה יותר מהתרגיל הקודם , ובכמה . אם התלמידים מתקשים , אפשר להציג זוג תרגילים עם חוקיות דומה במספרים קטנים יותר , למשל : 15 - 10 ו - . 15 - 9 בפעילויות 23 - 22 צריך להשלים סימני אי שוויון ( או שוויון ) בין מספר לתרגיל ( בפעילות 22 ) ובין שני תרגילים ( פעילות . ( 23 חלק מהתרגילים התלמידים עדיין לא למדו לפתור , ועליהם לקבל החלטה על סמך הידע שצברו עד כה ועל סמך שיקולים לוגיים . לדוגמה , בפעילות 22 סעיף ה : 500 750 - 380 ה התרגיל 750 - 380 הוא תרגיל עם המרה שעדיין לא נלמד . אולם התלמידים כן יודעים ש - . 750 - 250 = 500 לכן אם מגדילים את מה שמחסרים , התוצאה תקטן , תהיה קטנה מ - . 500 באופן דומה בפעילות 23 סעיף א : 703 + 140 703 - 140 א התלמידים עדיין אינם יודעים לפתור את התרגיל , 703 - 140 אולם הם יודעים שבחיבור שני מספרים ( שונים מ - 0 ) התוצאה גדולה משני המחוברים , ואילו בחיסור התוצאה קטנה מן השלם ( המחוסר , המספר הראשון בתרגיל ) ולכן . 703 + 140 < 703 - 140 לכל סעיף בפעילויות אלה מתאים הסבר מעט שונה , ומומלץ מאוד לדון בהסברים השונים . בפעילות 23 התלמידים מתבקשים גם לכתוב הסבר לאחד הסעיפים . חשוב שהתלמידים יתאמנו בכתיבת ההסבר בעצמם . גם אם דנים בהסברים ביחד , הניסוח בתוך הספר צריך להיעשות באופן עצמאי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר