עמוד:101

גם פעילויות 21 - 20 עוסקות בקשרים בין תרגילים ( ראו פירוט בהמשך ) . בפעילות 19 פותרים שאלות מילוליות . שימו לב שכדי לפתור את סעיף ב צריך להתייחס לנתונים שבסעיף א . אפשר לענות על סעיף ב בשתי דרכים : הדרך הישירה היא לקחת את התשובה של סעיף א ( מספר התלמידים בשכבות א - ה השנה , , ( 510 לחבר את מספר תלמידי כיתה א שיצטרפו בשנה הבאה ( 110 ) ולקבל . 620 הדרך המתוחכמת היא לשים לב שמספר המצטרפים לכיתה א ( 110 ) גדול ב - 5 ממספר מסיימי כיתה ו העוזבים ( , 105 כפי שנתון בסעיף א ) , לכן מספר התלמידים הכולל בבית הספר ( 615 ) יגדל ב - 5 ויהיה . 620 יש לאפשר לכל תלמיד לפתור בדרך הנוחה לו ולבסוף לדון בדרכי הפתרון השונות . בסעיף ג השאלה אינה שאלה חיבורית קלאסית והיא קשורה למבנה העשרוני . בשכבה ג יש 97 תלמידים . כמה חבילות של 10 חולצות צריך לקנות כדי שיהיו מספיק חולצות לכולם ? הכוונה למספר הקטן ביותר של חבילות שיספיק לכולם . 9 חבילות יספיקו ל - 90 תלמידים , אך יישארו 7 תלמידים בלי חולצה , לכן יש להזמין חבילה נוספת , כלומר בסך הכול 10 חבילות . ב - 10 חבילות יהיו 100 חולצות , ולכן 3 חולצות יישארו מיותרות . יש לקבל דרכי פתרון שונות , ואין צורך לחייב את התלמידים לכתוב תרגיל מפורש . מושית הבלשית ( עמוד 163 ) ( ראו בסוף המדריך עמודים 126 - 121 ) פעילויות 21 - 20 עוסקות בפתרון תרגיל אחד באמצעות הפתרון של תרגיל אחר . פעילויות אלה חשובות גם משום שהן מקנות לתלמידים אסטרטגיות נוספות להתמודד עם תרגילים , וגם משום שהם מפתחות את התובנה המספרית ומדגישות את המשמעות של הפעולות . בפעילות 20 התלמידים פותרים את כל התרגילים בכל שלושת הסעיפים ולאחר מכן מנתחים את הקשרים ביניהם . בפעילות 21 התרגיל הראשון בכל שלשה נתון , והתלמידים פותרים בעזרתו את התרגילים האחרים . התרגילים בפעילות זו הם תרגילים עם המרה . התלמידים עדיין אינם יודעים לפתור אותם ישירות , ולכן הם חייבים להסתמך על התרגיל הפתור . שתי הפעילויות עוסקות באותם הקשרים , ומתוכננות כך שיש התאמה בין הסעיפים של שתי הפעילויות , למשל , סעיף א בפעילות 20 וסעיף א בפעילות 21 עוסקים באותו סוג של קשר בין תרגילים . כך פעילות 20 ( שבה התרגילים קלים יותר ואפשר לפתור אותם גם בלי להיעזר בקשר בין התרגילים ) משמשת עוגן לפעילות . 21 יש לשים לב להבדל בין תרגילי חיבור לתרגילי חיסור : בתרגיל חיבור לשני המחוברים יש תפקיד זהה ( שניהם חלקים ) , ולכן כאשר אחד המחוברים גדל ( או קטן ) , באופן אינטואיטיבי ברור לתלמידים שהסכום יגדל ( או יקטן ) בהתאמה . בתרגילי חיסור המצב מורכב יותר מאחר שלמספרים יש תפקידים שונים . המספר הראשון , המחוסר , הוא השלם . המספר השני , המחסר , הוא חלק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר