עמוד:64

א . הכרת המספרים עד 1 , 000 ( עמודים 131 - 109 ( יחידה זו מחולקת לשלושה תתי נושאים . עמודים 118 - 109 עוסקים ברצף המספרים , שמותיהם וסדר הגודל ביניהם תוך שימוש בלוח האלף . עמודים 125 - 119 עוסקים בהתאמת מספר לכמות וזיהוי כמויות גדולות . עמודים 131 - 126 עוסקים בישר המספרים . לאורך כל היחידה משתמשים בלוח האלף המחיק ממארז האביזרים . מומלץ לפתוח את היחידה בפעילות להיכרות עם לוח האלף : לוח האלף פעילות פתיחה א . מבקשים מהתלמידים להניח לפניהם את לוח האלף . מספרים שבכיתה מסוימת ביקשו מהתלמידים לצבוע את כל הלוח – אבל כל 100 מספרים בצבע שונה . דיון : בכמה צבעים השתמשו התלמידים בכתה ההיא כדי לצבוע את הלוח כולו ? כמה מאות יש ב - ? 1 , 000 ב - ? 300 ב - ? 600 כמה מספרים יש בלוח האלף ? כמה מספרים יש מ - 401 עד ? 500 מ - 501 עד ? 1 , 000 מ - 701 עד ? 900 ב . מבקשים מהתלמידים למצוא בלוח האלף את המספר . 400 דיון : באיזה מקום בלוח כתוב המספר ? 400 איך כותבים בספרות את המספר ארבע מאות ? מצאו בלוח עוד מספר שיש בו שני אפסים ברצף . מהו המספר שמצאתם ? היכן בלוח הוא כתוב ? מצאו עוד מספרים דומים . באילו מקומות בלוח הם כתובים ? מציגים לילדים את המונח מאות שלמות . ג . המורה כותב על הלוח מספר במילים , למשל ארבע מאות חמישים ושלוש , ומבקש מהתלמידים למצוא את המספר בלוח האלף . דיון : איך כותבים את המספר בספרות ? מהו המספר העוקב ל - ? 453 מהו המספר הקודם ל - ? 453

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר