עמוד:81

מושית הבלשית ( עמוד 130 ) ( ראו בסוף המדריך עמודים 126 - 121 ) פעילות 8 היא פעילות של אומדן . על הישרים המופיעים בפעילות מצוינים המספרים 0 ו - 1 , 000 בלבד . בישרים כאלה אי אפשר לדעת את מקומו המדויק של כל מספר . בנקודה כלשהי על הישר בין 0 ל - 1 , 000 עומד שון האישון . צריך לבחור מבין התשובות הנתונות את המספר המתאים ביותר למקום שבו שון עומד . כדאי לתת לתלמידים לפתור באופן חופשי בלי הנחיה , ולאחר מכן לדון בדרכי הפתרון . . 8 על איזה מספר שון האישון עומד ? הקיפו את המספר המתאים ביותר . בסעיף א רואים ששון עומד באמצע הקטע . אם התלמידים אינם בטוחים לפי הציור ששון עומד בדיוק באמצע , אפשר לגלות זאת על ידי פסילת התשובות האחרות . לתלמידים מתקשים אפשר להציע לסמן את אמצע הקטע גם בסעיפים ב ו - ג כנקודת עוגן . שואלים : איזה מספר מתאים לאמצע הקטע ? ( . ( 500 האם שון עומד על מספר קטן מ - 500 או גדול מ - ? 500 בסעיף ב , למשל , שון עומד משמאל לאמצע הקטע , כלומר על מספר קטן מ - , 500 לכן האפשרויות הרלוונטיות הן 495 ו - 495 . 175 קרוב מאוד ל - , 500 כלומר קרוב מאוד לאמצע הקטע , ושון קרוב יותר ל - 0 מאשר לאמצע הקטע , לכן המספר המתאים למקומו של שון הוא . 175

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר