עמוד:79

מומלץ לדון עם התלמידים על דרכי פתרון שונות . הנה אחת מדרכי הפתרון לסעיף א : האם יש מקום לכלם במלון ? במטוס אחד מספר התיירים הוא 900 ובמטוס האחר מספרם קטן מ - 100 ולכן יחד יש פחות מ - 1 , 000 תיירים . אם רוצים , אפשר לבדוק בעזרת ציור המלון המוקטן בעמוד , או בעזרת הצד האחורי של לוח האלף ממארז האביזרים : מסמנים את שתי הכמויות ורואים שיש יחד 980 תיירים . אפשר לכתוב על הלוח את אי השוויון המתאים לסיטואציה זו : 900 + 80 > 1 , 000 שאלת אתגר כמה מקומות יישארו במלון בסעיפים שבהם כתבתם שיש מקום לכל התיירים ? לכמה תיירים לא יהיה מקום בסעיף שבו כתבתם שלא יהיה מקום לכל התיירים ? הצעה לפעילות נוספת למתקדמים השלימו קבוצות של תיירים כך שבסך הכול יהיו בדיוק 1 , 000 תיירים במלון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר